LIGGER FINT: Nye Holen skole ligger fint til på Laksevåg, med utsikt over Puddefjorden til Bergen sentrum.

Et lærebokeksempel på hvordan fremtidens skolebygg kan bygges

I Bergen er kommunen i gang med byggingen av det som blir en av landets mest energieffektive skoler.

Published

– Dette er et prosjekt hvor Bergen kommune virkelig har strukket seg langt. Det er et lærebokeksempel på hvordan man kan bygge et fremtidsrettet, bærekraftig og svært energieffektivt skolebygg, sier senioringeniør og VVS-spesialist hos Sweco, Dan Vegard Vårdal.

Nesten-nullenergibygg

Holen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på Laksevåg i Bergen. Mye av bygningsmassen fra 1950-tallet er nå revet for å gi plass til en ny skole med plass til 650 elever, 250 på barnetrinnet og 400 på ungdomstrinnet. Skoleprosjektet har svært høye miljøambisjoner, og den nye skolen skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB) og sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent.

– Dette blir uten tvil den mest energieffektive skolen i Bergen og trolig også en av de mest energieffektive i landet, sier Vårdal.

I tillegg til svært høye miljø- og energikvaliteter for selve bygget, så skal byggeprosessen gjøres fossilfri. Dette er det første prosjektet i Bergen som kjøres som en fossilfri byggeplass.

– Dette blir et foregangsbygg innen miljø for Bergen kommune, har prosjektleder hos Bergen kommune, Hanne Thorsen, tidligere sagt i en pressemelding.

Ambisjonene om en fossil byggeplass skal innfris ved at alle maskiner på byggeplassen enten skal være elektriske eller gå på biodiesel uten palmeolje. Et annet mål er at minst 95 prosent av avfallet i byggefasen skal sorteres og leveres til godkjente avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Mye som skal stemme

For å oppnå ambisjonen om et nesten-nullenergibygg er det ifølge Vårdal mye som skal stemme. En rekke innovative tekniske løsninger blir derfor tatt i bruk, samtidig som det stiller høye krav til selve bygningskroppen. Blant løsningene som blir tatt i bruk er det for eksempel både solceller, energibrønner med propanvarmepumpe og et effektivt kjøleanlegg.

BÆREKRAFTIG: Senioringeniør og VVS-spesialist hos Sweco, Dan Vegard Vårdal, forteller at Holen skole blir en av de mest bærekraftige skolebyggene i landet.

– Nybygget oppføres som passivhus i henhold til NS3701. Den delen av skolen som tas vare på, rehabiliteres med passivhuselementer så langt det lar seg gjøre, sier Vårdal, som forteller at det er lagt inn gode u-verdier for både vinduer yttervegger, samtidig som den generelle vindusandelen er holdt på et nøkternt nivå.

Prosjektet leveres også med en robust og energieffektiv løsning, der en propanvarmepumpe kombineres med 13 energibrønner.
– Propanvarmepumpen har en effekt på cirka 65 kW og skal dekke cirka 90 prosent av energibehovet til oppvarming, sier Vårdal.

Energiforbruket til varmt tappevann vil nesten i sin helhet bli dekket av en egen CO2-varmepumpe.
– Varmepumpen vil bruke byggets energibrønner som energikilde i samspill med varmepumpen for oppvarming, sier Vårdal.

Solceller

Fornybar energiproduksjon vil bli sikret gjennom et solcelleanlegg på cirka 900 kvadratmeter fordelt på takflatene.
– Ferdig levert vil anlegget produseres 100 000 kWh/år, noe som gjør det til et av de største solcelleanleggene i Bergen, sier Vårdal.

Solceller, kombinert med energibrønner, varmepumper, svært effektiv, behovsstyrt ventilasjon (DCV) og energieffektiv belysning, med LED-armaturer og tilstedeværelsesstyring er viktige bidrag for å få et svært energieffektivt skolebygg.

– I tillegg vil utvendig solskjerming, samt en løsning med adiabatisk befukting av avtrekksluften, bidra til å gjøre dette til et av landets mest energieffektive skolebygg, sier Vårdal.

Arbeidet med skolen er nå i full gang, og etter planene skal den nye skolen ta imot elevene til høsten 2021. Det er Bergen kommune - Etat for Utbygging som er byggherre for prosjektet, og LAB Entreprenør er totalentreprenør. Prosjektering og tegning av skolen er utført av Sweco Norge AS, Arkitektgruppen Cubus, HUS Arkitekter og CADI interiørarkitekter.

Powered by Labrador CMS