SAMARBEIDER: Bergen kommune samarbeider med BKK for å nå ambisjonen om utslippsfrie byggeplasser. F.v.: Byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn, direktør i Etat for utbygging i Bergen kommune, Willy-André Gjesdal og prosjektleder for innovasjon i BKK, Camilla Moster.

Dette må løses før Bergen når målet om utslippsfrie byggeplasser

Bergen kommune har satt seg et mål om utslippsfrie byggeplasser. Spesielt to utfordringene må løses, men nå skal to pilotprosjekter hjelpe kommunen med å nå målet.

Published

– Bergen kommune har satt seg et mål om at våre byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, sier direktør i etat for utbygging i Bergen kommune, Willy-Andre Gjesdal.

Anleggsmaskiner står stor 13 prosent av klimagassutslippene i Bergen. Utslippsfrie byggeplasser vil derfor være et viktig bidrag for å få ned klimagassutslippene. For å nå målet har kommunen satt i gang et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) med to pilotprosjekter, Midtbygda sykehjem og et garderobebygg hvor det foreløpig er to aktuelle kandidater. Pilotprosjektene, hvor de samarbeider med energiselskapet BKK, skal resultere i en metodikk og beste praksis for anskaffelse, prosjektering og utførelse av utslippsfrie byggeplasser.

– Dette arbeidet vil gi kommunen erfaring og et verktøy å jobbe etter når utslippsfrie byggeplasser blir «normen», sier Gjesdal.

Motivasjon til omstilling

Bergen kommune er en av de største byggherrene på Vestlandet, og årlig står de bak en rekke store nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. At de leder an i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser, vil være med å gi økt forutsigbarhet hos entreprenørene og utstyrsprodusentene.

– Entreprenørene får forutsigbarhet for sine investeringer, noe som også vil gi større etterspørsel hos maskinprodusentene. Dette vil igjen føre til at flere videreutvikler elektriske maskiner, noe som på sikt medfører lavere priser og kortere leveringstider, sier klima- og miljørådgiver hos Bergen kommune, Henrik Ravndal.

Han forteller at bygge- og anleggsbransjen gjennom dialogmøte informert om at Bergen Kommune har tydelige utslippsfri ambisjoner.
– De gav tilbakemelding på hvor de mener at «skoen trykker» og hva som skal til for at vi skal nå dette målet. Flere kom også med positive tilbakemeldinger på vår klare målsetning, og sa at det gir dem både motivasjon og intensiver for å omstille seg, sier Ravndal.

Dette er utfordringene

Men hva er det som gjør utslippsfrie byggeplasser så krevende å realisere?

Ifølge Bergen kommune handler det først og fremst om to ting.
– Den største utfordringen er tilgjengelighet på utstyr, og da spesielt store tunge anleggsmaskiner, sier Ravndal.

POSITIV: Klima og miljørådgiver i etat for utbygging hos Bergen kommune, Henrik Ravndal sier at regnestykket ved å gjøre byggeplassene utslippsfrie ser positivt ut, også økonomisk.

Flere leverandører melder ifølge han at små elektriske maskiner straks er hyllevare i Norge. Enkelte større anleggsmaskiner finnes og har vært i drift i Norge, for eksempel i Olav V gate i Oslo, men foreløpig er de dyre og leveringstiden er lang.

– En leverandør meldte om leveringstid på seks til tolv måneder og en pris som er tre og en halv gang høyere enn for konvensjonelle dieselmaskiner. I drift er likevel elektriske maskiner billigere og vedlikeholdskostnadene er lavere, så samlet sett vil også det økonomiske regnestykket se bedre ut, sier Ravndal.

I noen områder vil det i tillegg være begrenset med kapasitet på det lokale strømnettet, noe som skyldes at store elektriske maskiner også krever store mengder strøm. Her kommer BKK inn i pilotprosjektet.

– BKK skal bistå med kompetanse for å legge til rette for en god energiløsning på byggeplassene med blant annet ladeløsninger, batteri og termisk energi. Det skal sikre at strømnettet blir utnyttet bedre og vil redusere behovet for å bygge nye strømledninger når en økende andel av anleggsmaskinene skal gå på strøm, sier prosjektleder i BKK, Camilla Moster.

Bergen viser vei

BKK er Vestlandets største produsent av fornybar energi. Moster mener det er viktig at de store utbyggerne setter krav til nullutslipp.
– Det er veldig positivt at Bergen kommune viser vei med disse to pilotene. Det øker sjansen for at aktørene i byggebransjen tør å satse på utslippsfri teknologi, og det vil bidra til både lavere kostnader og bedre løsninger, sier Moster.

Dette er de to pilotprosjektene som omfattes av samarbeidsavtalen mellom Etat for utbygging og BKK:

  • Midtbygda sykehjem: Den nåværende bygningsmassen til Midtbygda sykehjem skal rives og det skal føres opp et helt nytt sykehjem på stedet. Sykehjemmet skal også få nytt og felles parkeringsanlegg med nytt Åsane sykehjem. Utearealene skal også rustes opp. Prosjektet er antatt satt i gang i 2023. Det omfatter rivning av 10.000 kvadratmeter bygningsmasse og oppføring av 13.000 kvadratmeter nybygg.
  • Garderobeanlegg: Bygge et nytt garderobeanlegg, to aktuelle lokaliteter (Varden og Arna Stadion) blir vurdert ut fra blant annet strømforsyning.
Powered by Labrador CMS