LYS OG VARME: Visepresident Frans Timmermans er opptatt av varme og kjøling som folk har råd til.

EU fornyer 35 millioner bygninger

160 000 nye jobber i byggsektoren må til når EU skal fornye 35 millioner bygninger de neste ti årene. Det betyr bedre inneklima og mer effektiv energibruk.

Published

Bare en av hundre bygninger i Europa får en energieffektiv renovering hvert år. Det er for dårlig, mener EU-kommisjonen, som vil doble takten de neste ti årene. Samtidig skal renoveringene sikre større energieffektivitet.

Begynner i hjemmet

– Den grønne gjenopprettingen starter i hjemmet, uttaler energikommisjonær Kadri Simson i en pressemelding. Den kommer kort tid etter at kommisjonspresident Ursula von der Leyen pekte på bygningene som et av EUs viktigste tiltak for å redde klimaet.

STØTTE: Kadri Simson varsler nye minstekrav og støtteordninger.

– Med denne renoveringsbølgen vil vi prøve å fjerne de mange hindringene som i dag gjør renovering kompleks, dyr og tidkrevende og som bremser en helt nødvendig innsats, sier hun.

Simson varsler minimumsstandarder for energiytelse, mer EU-finansiering og teknisk bistand, grønne lån og støtte til fornybar energi til oppvarming og kjøling.

Pris og livskvalitet

– Vi ønsker at alle i Europa skal ha et hjem der de kan få lys, varme eller kjøling uten at det velter budsjettet og ødelegger planeten, supplerer Frans Timmermans.

Han har ansvaret for å gjøre EU klimanøytralt og er ledende visepresident og stedfortreder for presidenten i EU-kommisjonen.

De europeiske toppolitikerne er opptatt av at bedre løsninger for energi og inneklima i bygningene vil forbedre livskvaliteten for alle som bor i og bruker dem. Når 35 millioner bygninger skal renoveres, vil det skape opptil 160 000 nye, grønne jobber i byggenæringen. Det betyr naturlig nok store muligheter for dem som allerede arbeider med inneklima, energi og grønne bygninger.

Ifølge EU er det også 34 millioner europeere som ikke har råd til å betale for å varme opp boligene sine. Dermed blir nye energiløsninger også et tiltak mot fattigdom.

Utdanner flere

Først og fremst er det de verste energisløserne som skal tas – i tillegg til offentlige skoler, sykehus og kontorer.

Blant annet lover kommisjonen at det skal innføres obligatoriske minstenormer for energieffektiviteten til de bygningene som allerede er bygd, oppdaterte regler for energiattester og kanskje også en utvidelse av kravene til bygningsrenovering i offentlig sektor.

Dessuten vil EU stille med alt fra teknisk hjelp til lokale myndigheter til utdannelse og kompetanseutvikling for å forberede flere på de nye, grønne jobbene. Markedet for bæredyktige byggevarer skal utvides med blant annet nye gjenbruksmål og lover om markedsføring.

GLAD: Rehva-sjef Anita Derjanecz roser initiativet fra EU-kommisjonen.

Fornøyd bransje

Koronaviruset har vist enda bedre hvor mye bygningene betyr i det daglige som hjem, midlertidig kontor, midlertidig skole, innkjøpssted og underholdningslokale, ramser EU-kommisjonen opp. Investeringene i årene som kommer, skal også sørge for mer etterspørsel etter energieffektive tekniske løsninger, øke motstandsdyktigheten mot klimaendringer og gjøre eiendommene mer verdifulle.

Bransjen ønsker renoveringsbølgen velkommen:
– Dette er en enorm mulighet for sektoren vår til å forbedre innemiljøet og energiytelsen i bygningene våre, sier Anita Derjanecz, direktør i Nemiteks europeiske søsterorganisasjon Rehva.

Hun er ikke minst fornøyd med at toppolitikerne ser hvor viktig det er å få uavhengig teknisk hjelp fra bedriftene i bransjen.

Her er prosentene:

• Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket i EU.

• Bygninger står for 36 prosent av klimagassutslippene fra energi i EU.

• 85 prosent av bygningene i EU ble bygd for mer enn 20 år siden.

• 1 prosent av bygningene renoveres med tanke på energieffektivisering hvert år.

• Klimagassutslippene fra bygninger skal reduseres med 60 prosent innen 2030.

• I samme periode skal energiforbruket til bygninger reduseres med 14 prosent.

• Energiforbruket til oppvarming og kjøling skal reduseres med 18 prosent innen 2030.

Powered by Labrador CMS