FORNØYD: Driftssjef på Galleriet og Sundt, Renato Bonafede, er godt fornøyd med de energigrepene som de har tatt i kjøpesentrene.

DNB Næringseiendom tok koronagrep - sparer millioner og miljøet

DNBs kjøpesenterdivisjon har jobbet med energibesparelser i mange år, men under korona tok de grep som bidro til ytterligere millionbesparelser.

Published

– Det handler mest av alt om økt årvåkenhet og bevisstgjøring, sier driftssjef på Galleriet og Sundt, Renato Bonafede.

Redusert med 15 prosent

Midt i Bergen sentrum ligger de to kjøpesentrene Galleriet og Sundt Varehus. Begge eies av DNB. Galleriet er Bergen sentrums storstue og har de siste årene gjennomgått en betydelig oppgradering. Sundt Varehus er tegnet av arkitekt Per Grieg og er et av hovedverkene innen funksjonalismen i Norge. Bygget ble i 1988 fredet.

Da korona-pandemien rullet inn over landet, og det ble klart at dette ville påvirke både handel- og restaurantbransjen hardt, tok kjøpesenterdivisjonen i DNB grep for å iverksette kostnadsbesparende tiltak. Et av de viktigste grepene var å se på sentrenes energibruk.

– I Galleriet har ved å ta noen viktige grep redusert energibruken med 14 prosent, mens den i Sundt-bygget har blitt redusert med 15 prosent. Vannforbruket er redusert med henholdsvis 36 og 45 prosent, sier Bonafede.

Det betyr at energibruken bare i disse to kjøpesentrene har blitt redusert med over 800.000 kilowattimer. I kroner og øre betyr det en besparelse på over 700.000 kroner. I tillegg kommer reduserte kostnader på vann, som samlet har blitt redusert med nesten 60.000 kroner, fra 210.000 kroner til cirka 155.000 kroner.

– Det har ikke vært spesielt vanskelig, men det krever at man har fokus på det, sier Bonafede.

Betydelige besparelser

Galleriet og Sundt er ikke de eneste DNB-sentrene som har gjort lignende grep. Eiendomsgiganten har kjøpesenter både i Trondheim, Kristiansand, Vestby, på Lillestrøm og i Arna. Samtlige kjøpesentre har gjort tilsvarende grep, og ser vi på den samlede energibruken i kjøpesentrene, så har energibruken blitt redusert med 1.400.000 KWh. Dette kommer i tillegg til de grepene kjøpesentrene har tatt tidligere.

– Dette er en organisasjon som har jobbet målrettet med energibesparelser i mange år, men hvor de raskt klarte å ytterligere redusere energibruken, sier avdelingsleder hos Entro i Bergen, Sofie Osbeck.

Entro er et rådgiverselskap som hovedsakelig jobber med energi- og miljørådgivning. De har jobbet tett med DNB i prosessen med å redusere energibruken.
– Samlet har kjøpesentrene til DNB redusert energibruken i sine kjøpesenter med 1,4 GWh fra januar til og med oktober. Det gir dem en samlet besparelse sammenlignet med 2019 på 1,26 millioner kroner, sier avdelingsleder for Entro i Bergen, Sofie Osbeck.

Dette har de gjort

Det viktigste grepet som DNB gjorde for å redusere energibruken var å redusere driftstiden og effekten på kjøle- og ventilasjonsanleggene til et minimum.
– Samtidig som koronapandemien brøt ut i mars, så var vi også heldige med relativt lave vårtemperaturer, noe som gjorde det mulig å bruke naturlig lufting, noe som reduserte kjølebehovet. Mot sommeren krøp imidlertid temperaturen oppover og i perioder var det svært varmt. Det gjorde det nødvendig med daglige tilpasninger av de fleste anleggene, sier Osbeck.

Selv om tiltakene til dels har vært like i sentrene, så har lokale værforhold og temperaturer gjort at de ulike driftsseksjonene har måtte tilpasse hvert enkelt senter ut fra lokale forhold. De overordnede grepene som har blitt tatt er blant annet å utsette oppstart av ventilasjonsanleggene til etter åpningstid.

– Når været har vært kjølig har vi benyttet naturlig ventilasjon de første timene av dagen. Det samme har blitt gjort i timene før stengetid, når temperaturen har gjort det mulig, sier Osbeck.

For å holde sirkulasjon i luften, ble enkelte vifter kjørt gjennom natten, noe som også gjorde at oppstart av kjøleanlegg om morgenen kunne utsettes. Dette var spesielt viktig ved varmere utetemperaturer.
– Generelt ble hastigheten på anleggene redusert for å tilpasse til lavere personbelastning, samtidig som butikk- og fellesarealer ble tilført nødvendig frisk luft gjennom dagen, sier Osbeck.

Positivt for alle

For at dette skulle fungerer godt var DNB avhengig av et godt og tett samarbeid med sine leietakere.
– Det var viktig for oss å finne et nivå på kjøling og ventilasjon som medførte reduksjon i energiforbruk, men som samtidig gav våre leietakere et tilfredsstillende inneklima. Sammen med leietakerne, som alle har vært både tålmodige og tolerante, har vi klart å få ned energibruken, noe som har kommet både oss og dem til gode, sier Bonafede.

Powered by Labrador CMS