ULOVLIG: Da kirkegården ved Meråker kirke skulle få ny garasje, brøt sognet lov om offentlige anskaffelser.

DOM

Rørleggerkrangel om kirkegårdsgarasje

Snekkeren hadde tatt med rørleggerarbeid i tilbudet sitt, og dermed var han ikke billigst lenger. Ulovlig forskjellsbehandling, konkluderer Kofa etter en krangel om en kirkegårdsgarasje.

Published Last updated

Tilbudene var jevne på pris, men inneholdt ikke det samme. Da Meråker sogn skulle få bygd en ny garasje på kirkegården, gikk jobben til anbudet med laveste pris. Det var fra Stordalssaga på 835.000 kroner. En av de andre fire som ga pris, Jørn Kværnmo, ville ta jobben for 845.000 kroner.

Vask- og WC-rom

En del av det som sognet ba om tilbud på, var «vask- og WC-rom» med vaskbare flater. Kværnmo understreket at rørlegger var inkludert i prisen.

Da Kværnmo fikk beskjed om at firmaet hans ikke fikk jobben, fikk han også en anskaffelsesprotokoll som fortalte at det var diskutert hva han mente med at rørlegger var inkludert. «Det ble vurdert at det kun dreide seg om montering av toalett og vask, og således ikke ville utgjøre noen stor sum», skrev Meråker sogn i protokollen.

Bare montering

Der tok de feil, ifølge Kvernmo. Han klaget og fortalte at rørlegger, klosett, sluk, varmtvannsbereder, servant og servantbatteri utgjorde 32.800 kroner i tilbudet. Inkludert rørleggerarbeider og kraning, som også var en del av uenigheten, var tilbudet hans billigere enn det som ble valgt, ifølge klagen.

Meråker sogn ombestemte seg ikke. Det var trukket et beløp fra tilbudet til Kvernmo for rørleggerarbeidene for å gjøre tilbudene sammenlignbare, ifølge sognet. Hvor mye som var trukket, sa de ingenting om. Det som var gjort, var «en konkret vurdering av hva kostnad for rørlegger måtte antas å være», og i den vurderingen var det bare monteringen som ble tatt med – ikke inventar og bereder.

Ikke likebehandling

Dermed havnet krangelen hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser. 

– Meråker sogn har ikke overholdt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet, slår nemnda fast.

I invitasjonen ba sognet om tilbud på et bygg ut fra en tegning der både klosett og vask var tegnet inn. 

– Leverandørene måtte dermed kunne legge til grunn at både rørleggerarbeid og det inntegnete inventaret skulle inngå i pristilbudet, skriver Kofa.

Skulle gitt ny frist

Hvis bestilleren mente at klosett og vask likevel ikke skulle være en del av tilbudet, var det bestillerens feil. Det måtte vært korrigert ved å gi alle leverandørene den oppdaterte informasjonen og sette en ny frist for å inngi reviderte tilbud, ifølge klagenemnda.

Det betyr at Meråker sogn ikke klare å gjøre prisene sammenlignbare. Derfor brøt sognet lov om offentlige anskaffelser, slår klagenemnda fast.

Powered by Labrador CMS