ENERGISENTRAL: Daniel Oestreich fra Bergen Rørteknikk og Ole Jørgen Fæø fra Theodor Eiendom i den nye energisentralen.
ENERGISENTRAL: Daniel Oestreich fra Bergen Rørteknikk og Ole Jørgen Fæø fra Theodor Eiendom i den nye energisentralen.

Dronningen av Dokken:

Rehabiliteres og halverer energibruken

BERGEN: Ny energisentral og ny fasade er blant grepene som skal bidra til å løfte Industrihuset på Møhlenpris i Bergen inn i fremtiden.

Published Last updated

– Våre beregninger viser at bygget etter rehabiliteringen oppnår en estimert reduksjon i levert energi, beregnet med normerte verdier, på 48 prosent, sier sivilingeniør energi, bygningsforvaltning og bygningsfysikk hos Multiconsult, Marte Wigen Nilsson.

Fra Industrihus til moderne kontorbygg

Industrihuset på Møhlenpris ble bygget i perioden 1949 til 1955 og var som navnet avslører, et bygg for industrien.

En rekke små og store håndverkere- og industribedrifter holdt i mange år til i bygget, og på 80-tallet var Industrihuset arbeidsplassen til så mange som 600 mennesker.

Litt ut på 2000-tallet flyttet stadig flere kontorbrukere inn i bygget, noe som viste seg å være vanskelig å kombinere med byggets opprinnelige bruk.
Det ble etter hvert derfor bestemt at bygget skulle konverteres til et rent kontorbygg. Det er dette arbeidet som nå er på oppløpssiden.

I forbindelse med rehabiliteringen og transformeringen til et kontorbygg, så skifter også eiendommen navn til Bredalsmarken 15.
– Innvendig er bygget betydelig oppgradert. Nå er arbeidet med installering av ny energisentral snart ferdig, og det siste som da gjenstår er arbeidet med oppgraderingen av fasaden. Bare installeringen av ny energisentral vil redusere energibruken med 30 prosent. Ny fasade vil kunne bidra med å redusere energibruken med ytterligere 10 til 20 prosent, sier daglig leder i Theodor Eiendom, Ole-Jørgen Fæø.

Fordeles over 16.000 kvadratmeter

Det er Bergen Rørteknikk som er totalentreprenør i forbindelse med utvikling av ny energisentral og alt VVS-arbeid i bygget, noe som også inkluderer nye tekniske føringer til taket.

Prosjektlederne Daniel Oestreich og Øystein Nilsen forteller at prosjektet nå er på oppløpssiden og at de etter planene skal gå i prøvedrift fra og med første juni.
– Den nye energisentralen består av to ammoniakk luft/vann varmepumper med en samlet energiproduksjon på 1100 kilowatt og 900 kilowatt kjøling, sier Daniel Oestreich.

KONSENTRERT: Anders Engeseth i dyp konsentrasjon når han sveiser to rør til ett.
KONSENTRERT: Anders Engeseth i dyp konsentrasjon når han sveiser to rør til ett.

Maskinene erstatter dagens oljefyrte anlegg. Regjeringen varslet allerede i 2012 at et forbud mot fossil oljefyring ville komme. Dette vedtaket kom i 2017 og fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge.

Med oppvarming menes også oppvarming av varmtvann og ventilasjonsluft. Energien fra den nye energisentralen skal distribueres over byggets cirka 16.000 kvadratmeter og 12 etasjer.

– Det har vært et omfattende, men veldig interessant arbeid, sier Oestreich.

Nattarbeid

Oestreich forteller at bygget ligger langs en svært trafikkert vei. I forbindelse med arbeid på taket har derfor veien måtte stenges, noe som har krevd søknad til kommunen.

– Alt arbeid forbundet med at ting skal heises på plass på taket har blitt gjort om natten. Dette medførte ved én anledning litt komplikasjoner. På grunn av utstyrets tyngde, måtte en av de to leilighetene i bygget evakueres under løftearbeidet. Dette arbeidet tok ved en anledning litt lenger tid enn forutsett, noe som medførte at jeg litt ut på kvelden måtte på byen for å finne hotellrom til beboerne. De tok det fint og arbeidet ble gjennomført som planlagt, om enn litt forsinket. Dette viser bare at det er ikke alltid ting går helt som man har sett for seg, sier Oestreich.

Det meste av eksisterende rør knyttet til energisentralen har blitt byttet ut med Blue Pipe-rør. Dette er ifølge Oestreich en type rør som de siste årene har blitt stadig mer brukt i Norge.

– Dette er en gjenvinnbart komposittrør med lang levetid og høy isolasjonsverdi. 90 til 95 prosent av alle rørene som er brukt i dette prosjektet er av denne typen, sier Oestreich.

Dronningen av Dokken

Industrihuset ligger på Møhlenpris, men også på det Dokken, Bergens største byutviklingsområde.

Bredalsmarken i ny drakt tegnet av Artec.
Bredalsmarken i ny drakt tegnet av Artec.

Når og hvordan området skal utvikles er fortsatt ikke helt bestemt, men planene for området er enorme og det er snakk om så mye som 3500 nye boliger og 8000 arbeidsplasser.

– Vi ser på dette bygget som Dronningen av Dokken. Bygget har en beliggenhet som gjør at det i årene som kommer bare vil få en stadig bedre beliggenhet. Dette merker vi også i utleiearbeidet. Av cirka 16.000 kvadratmeter, så har vi nå bare cirka 3000 ledige meter, sier Fæø.

Powered by Labrador CMS