VENTILASJON: Ahus inngikk ny rammeavtale for både ventilasjon, kulde og automasjon – inkludert spesialanlegg for den medisinske virksomheten.

Kofa: Greit å kreve F-gassertifisering

Det er helt greit at oppdragsgiveren forlanger ferskeste F-gassertifisering selv om den gamle fremdeles er gyldig. Det fastslår Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Published

Det var Ahus, Akershus universitetssykehus, som ble klaget inn for Kofa etter at sykehuset skulle inngå nye rammeavtaler for ventilasjon og kuldetjenester. Et av firmaene som leverte anbud, ble kastet ut av konkurransen på grunn av F-gassertifiseringen.

48 millioner

Den fire år lange rammeavtalen var verdt 48 millioner kroner. Ahus ville fordele jobbene på maksimalt tre leverandører.

Det var snakk om alle slags ventilasjons- og kuldetekniske ytelser på alle stedene der Ahus har virksomhet. Sykehuset ville ha noen til å levere ventilasjon, kulde og automasjon til påbygg, rehabilitering og service – og også ha muligheten til å demontere og rive slike anlegg.

Et av de absolutte kravene var at de som utfører jobbene, skal ha sertifisering for F-gass kategori 1 etter den reviderte EU-forordningen fra 2014.

Tilbudsfristen var i november i fjor – altså etter den opprinnelige fristen for å fornye F-gassertifikatet. Som kjent ble den fristen utsatt på grunn av koronarestriksjonene, slik at det fremdeles gikk an å operere med gammelt sertifikat.

Svarte ja

En av de fem som leverte inn tilbud, hadde fersk bedriftssertifisering. Ventilasjonsentreprenøren la også frem sertifikatene som viste at de som skulle gjøre jobben, var sertifisert etter F-gassforordningen fra 2006.

Det var ikke bra nok, mente Ahus. Derfor ble hele tilbudet avvist. Bedriften oppfylte ikke minstekravene, og dette kravet var «av stor betydning for utførelsen av leveransen», skrev sykehuset i avvisningsbrevet.

Det endte opp med at to andre bedrifter fikk kontrakt. Ventilasjonsentreprenøren som ble avvist, på sin side, klaget inn avvisningen til Kofa.

– Følger kravene

– Kravet har ikke noe å si for evnen vår til å utføre leveransen. Når sertifikatet er gyldig, bekrefter det at vi også følger retningslinjene for 2014-forordningen, mener klageren. Dessuten hadde det ikke vært noen kurs i perioden mellom kunngjøringen og tilbudsfristen.

– Sertifisering etter den tidligere forordningen er ikke nok. Det er en klar forskjell mellom de to forordningene, blant annet ved at den nye har større fokus på miljøvennlige kjølemidler og miljøvennlig teknologi, mener Ahus.

Sykehuset peker på at den nye forordningen kom inn i produktforskriften i 2018. At klageren var sent ute med ny sertifisering, var det klageren selv som måtte ta risikoen for – det var ikke noe krav for å få ny sertifisering at den forrige hadde utløpt, skriver Ahus.

Strengere krav

Kofa fastslår at ventilasjonsentreprenøren som hadde klaget, hadde lov til å gjøre jobben med de sertifiseringene som de ansatte hadde. Likevel må oppdragsgiveren ha rett til å stille strengere krav.

– Sertifisering etter den reviderte forordningen innebærer en betydelig skjerping av regelverket for F-gasser. Den reviderte forordningen skal for eksempel redusere utslippene av fluorholdige klimagasser, peker klagenemnda på.

Det må en offentlig oppdragsgiver ha lov til å være opptatt av. Derfor hadde Ahus lov til å kreve ny sertifisering og å avvise dem som ikke hadde det, fastslår Kofa.

Powered by Labrador CMS