SERTIFISERER: Airrated måler fuktighet, temperatur, svevestøv, CO₂ og TVOC som grunnlag for å sertifisere luftkvaliteten, forteller Francesca Brady.

Sertifiserer inneklimaet for å få bedre luft

– Vi bør sertifisere inneluft! mener inneklima-gründer Francesca Brady. Hun snakker om hvordan sertifisering gir kontrollen tilbake til dem som bruker bygningen og sørger for bedre luft uten at det koster noe.

Published

Helt fra London og Beijing kom ekspertene da Nemitek Oslo inviterte til webinar om sertifisering av inneklima. Francesca Brady grunnla Airrated, som bruker sensorer for å måle kvaliteten på inneluft og sertifisere lokalene. I år har Forbes pekt henne ut blant verdens mest nyskapende, unge entreprenører – på magasinets «30 under 30»-liste.

– Klimaendringer og luftforurensning er en av de største truslene mot global helse. Innendørs føler du deg trygg. Men vi trenger å sertifisere luften, mener Brady.

Data til alle

I samme åndedrag snakker hun om demokratisering av data. Når en uavhengig tredjepart kommer og måler luftkvaliteten, får både forvaltere, driftere og brukere tilgang til tallene og kan bruke dem.

– Og det er viktig. Bedre temperatur og luftkvalitet øker produktiviteten med 11 prosent, sier hun og viser til tall fra World Green Building Council.

Airrated måler fuktighet, temperatur, svevestøv, CO₂ og flyktige organiske forbindelser – TVOC. Målinger over tre uker gir det som firmaet kaller en Airscore. Hvis tallene er gode nok, blir bygget sertifisert, og er de enda bedre, klassifiseres det som sølv, gull eller platina.

Før og etter innflytting

– Det er en bekreftelse fra en tredjepart på at du leverer sunne lokaler. Brukerne får tilbake kontrollen. Hvis et firma skal velge mellom tre bygninger å flytte til, og den ene gir dem data på luftkvaliteten, kan det avgjøre hvor de velger å leie, sier Brady.

Men likevel: – Så fort det kommer folk inn i lokalene, kommer de til å rote det til. Når du overvåker de samme dataene etter at de er flyttet inn, kan leietageren forstå hva som er utgangspunktet og hvordan aktiviteten deres påvirker.

På den måten går det an å gjøre noen endringer helt gratis for å få inneklimaet bedre. Hvis du ser at møterommet får for mye CO₂, kan du begynne å la døren stå åpen mellom møtene. Hvis det er høye VOC-tall, kan du bytte vaskemidler. Ting som ikke koster penger, men som fordrer kunnskap, som hun beskriver det.

Papir og virkelighet

– Du kan ikke løse effektivt det du ikke kan måle, istemmer Stanton Wong. Han leder Reset, det kinesiske selskapet som omtaler standarden sin som verdens første sensorbaserte og ytelsesbaserte datastandard og sertifiseringsprogram for bygninger.

– Tall på papiret og tall i drift er ikke de samme. Du må overvåke over en lengre periode for å skjønne hvordan bygningen din fungerer, sier Wong.

Han forklarer hvordan Reset ikke er en designstandard slik som for eksempel Leed og Well. – Vi fokuserer på å samle data ved hjelp av kontinuerlig overvåking. Vi leverer ikke løsningene – vi samler data som er pålitelige og relevante, sier Stanton Wong. Reset begynte med å overvåke luft, og skal også dekke materialer, vann, energi og sirkularitet.

Innaklimanorm bør revideres

Johan Øvrevik, som er direktør for forskning i Folkehelseinstituttet, stiller også spørsmålet om hvorfor vi ikke skal sertifisere luft.
– Fordi det har manglet gode måledata på innemiljøet, svarer han selv.

– Det har vært vanskelig å få gode studier som kan assosiere helse og velvære med eksponering. Det mangler god forståelse av en rekke årsakssammenhenger, selv for de store faktorene som fukt og muggsopp, sier han og peker på at vi fremdeles ikke vet akkurat hva det er med fuktskadde og muggsoppbefengte innemiljøer som går ut over helsa.

Øvrevik er en av dem som har skrevet de anbefalte faglige normene for inneklima. – Dem oppdaterte vi sist i 2015. Nå er det kjempestort behov for å revidere dem. Det har skjedd mye på de seks årene, sier han.

– Det vi «vet» i dag, gjelder kanskje ikke i morgen. Dette har betydning for hva vi bør måle på og hvilke grenser vi bør akseptere, ifølge Johan Øvrevik.

Powered by Labrador CMS