ENERGI: Ventilasjonen som dekker hele rommet, er ikke bare lite effektiv for å gi pasienten ren luft – den sluker også energi, peker Arsen Krikor Melikov.

VENTILASJON

Slik får pasienten renere luft

En ekstra ventil over sykesengen gir pasienten renere luft. Problemet er at det trekker, også, slik at pasienten risikerer å bli for kald.

Published

– Lokal ventilasjon beskytter pasienten effektivt mot smitte fra luftbårne virus, fastslår Arsen Melikov.

Han er professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Når han ikke har vært opptatt med å forske på koronasmitte, ventilasjon og hvor godt det hjelper å gå ut av klasserommet og ta en pause, så har han fått tid til å teste personlig ventilasjon for pasienter på sykehus.

Fortynning Krikor virker dårlig

– Dagens ventilasjonsmetoder bruker fortynning for å redusere luftsmitten innendørs til et trygt nivå. Fortynningsmetoden er veldig ineffektiv, ifølge Melikov.

– Den ventilerer hele rommet, inkludert den delen der det ikke er noen mennesker. Det brukes mye luft og mye energi. Ventilasjon er en av de største energibrukerne i helsebygg. Dessuten får vi ikke ren luft: Det er fremdeles igjen noe forurensning, sier han.

Ventil over hodet

Derfor har Melikov og kollegene Zichan Xie og Mariya Petrova Bivolarova testet med en ekstra ventil. De har simulert en sengeliggende pasient og en lege som står ved siden av sengen, i et rom på 4,70×4,70 meter, med en takhøyde på 2,60.

Så har de plassert en ventil over hodet til pasienten, 1,18 meter over munnen hans. Det er snakk om en enkel boks på 40×40 centimeter. Etterpå har forskerne sluppet inn litt lystgass i rommet. Den er brukt for å simulere luft med smitte.

Romventilasjon hjelper lite

De har testet ut åtte forskjellige kombinasjoner – med 0, 5, 10 og 15 liter luft i sekundet fra den blandede ventilasjonen som dekker hele rommet, og 0, 5 eller 10 liter i sekundet gjennom den lokale ventilen.

– Resultatene viser at den blandede ventilasjonen gir veldig liten endring i konsentrasjonen, forklarer Melikov. Med ventilasjonen på fullt måler forskerne fremdeles 91 prosent av den opprinnelige konsentrasjonen av «smittet luft» foran munnen til pasienten. Med full bruk av den lokale ventilen, derimot, er bare 11 til 15 prosent av den forurensede luften igjen der pasienten ligger og puster.

Ligger i trekk

Problemet er at det trekker. Vanligvis er varmetapet fra hodet til pasienten mellom 40 og 50 watt per kvadratmeter. Men når den lokale ventilen blåser for fullt, øker varmetapet til over 60 watt.

– Lokal ventilasjon er mer effektiv for å gi ren luft til sonen der pasienten puster. Når den lokale ventilasjonen øker, reduserer det konsentrasjonen av den forurensede luften, oppsummerer Arsen Krikor Melikov.

– Det økte varmetapet fra hodet til pasienten kan gi ubehag når romtemperaturen ligger i den nedre delen av det som oppleves som behagelig. Derfor vil vi gjerne se mer på hvordan vi kan redusere varmetapet ved å øke temperaturen på den lokale lufttilførselen eller generelt i rommet, sier han.

Powered by Labrador CMS