DISPENSASJON: 170 mennesker var samlet i denne bygningen på Skjeberg i Sarpsborg. Nå er det søkt om dispensasjon for å kunne bruke den til forsamlingslokale.

Forsamlingslokaler uten ventilasjon sprer smitte

SARPSBORG: Flere hundre ble koronasmittet og flere tusen satt i karantene etter samling i et lokale med for dårlig ventilasjon. Nå har Sarpsborg kommune funnet flere forsamlingslokaler som ikke er godkjent.

Published

– Vi kan aldri være sikker på at vi kommer over alle, men noen av dem vi har funnet, er ulovlige, sier Jon M.S. Myrli.

Han er virksomhetsleder for byggesak, landbruk og kart i Sarpsborg kommune. I fjor høst ble flere hundre koronasmittede sporet tilbake til en markering i et lokale som ikke er godkjent for forsamlinger. Etter det satte kommunen i gang jakt for å se om det ble holdt møter i ulovlige lokaler flere steder i kommunen.

Smitter med dårlig ventilasjon

Forsamlingslokaler har krav til rømningsveier og brannsikkerhet. Men akkurat nå er det spesielt ventilasjonen som er viktig. Mange mennesker i et lokale med dårlig ventilasjon, det fører til spredning hvis noen er smittet med koronaviruset – også om alle bruker munnbind.

– Det kommer stadig opp lokaliteter som vi ikke har registrert, forteller Myrli. Han er opptatt av å understreke at det ikke bare er religiøse grupper som samles i lokaler som ikke er godkjent for forsamlinger. Det som brann- og eksplosjonsvernloven kaller «særskilte brannobjekter», kan handle om alt fra idrettsanlegg til speiderhytter.

Tas på fersk gjerning

Jon M.S. Myrli vil ikke gå i detaljer om ventilasjon og smittevern i forsamlingslokalene som er ulovlige eller ikke godkjente. Det er jobben til helsevesenet, ikke byggesaksavdelingen.
– Det vi har gjort, er at vi har rigget oss bedre for å kartlegge lokaliteter. Vi har ikke funnet så mange som ikke er lovlige, men vi har nok noen som vi har gitt opphør av bruk, sier han.

SMITTEVERN: På døren til lokalet står det oppslag for å minne om smittevernet.

Hvor mange av dem som faktisk har tatt imot ulovlige møter, kan han ikke si.
– Når noen blir tatt, så tas de med buksene nede, og det blir gjerne politisaker. Det lokalet som smitten ble sporet tilbake til i september, ble politianmeldt i henhold til smittevernforskriften, ikke etter plan- og bygningsloven. I etterkant er det søkt om dispensasjon for det lokalet, men søknaden er ikke behandlet ferdig ennå, forteller Myrli.

– Når dere finner lokaler som ikke er godkjent: Er problemet bygningsmessige mangler, eller er feilene «bare» formelle?

– Begge deler. Det kan godt hende at man kan gjøre tilpasninger som gjør at lokalet kan bli godkjent som forsamlingslokale. Men det som ofte har skjedd, er at vi har fått bekymringsmeldinger. Da er politiet ute og tar en utsjekk, og da er det ofte spørsmål om Covid.

Går på grunneierne

Myrli forteller at Sarpsborg kommune har begrenset befaringene sine på grunn av viruset. – Jeg har ikke lyst til å kaste medarbeiderne ut på befaring. Vi må være litt forsiktige. Er vi på befaring, bruker vi munnbind og tar forholdsregler, og jeg er gjerne med selv. Det er greit at det er jeg som virksomhetsleder som stiller opp og tar det ubehagelige som måtte være, sier han.

Nå har kommunen bestemt seg for ikke bare å gå på dem som leier og bruker et lokale til å holde samlinger, men også på grunneierne.

Powered by Labrador CMS