FEILPRIORITERING: For mye håndvask og for lite ventilasjon, mener Nature.

Korona:

Spriter i stedet for å ventilere

GARDERMOEN: Koronaviruset spres gjennom luften, og det som kan hindre smitte, er bedre ventilasjon. Likevel er både myndighetene og næringslivet opptatt av å sprite og vaske i stedet for å forbedre ventilasjonen.

Published

Verden fortsetter å kaste bort tid og penger på å vaske og desinfisere overflater.
– Anstrengelsene for å forebygge spredning burde fokusere på å forbedre ventilasjonen eller installere rigorøst testede luftrensere!

Gjennom luften

Det er verdens mest innflytelsesrike vitenskapelige tidsskrift som refser verdens helsemyndigheter på denne måtem. «Koronavirus er i luften – det er for mye fokus på overflater», er overskriften på lederartikkelen i Nature.

Nature er tidsskriftet der oppdagelser som nøytroner, fisjon, strukturen til DNA, hullet i ozonlaget, den første kloningen av et pattedyr og den første sekvenseringen av menneskets gener ble offentliggjort. Google rangerer Nature som det vitenskapelige tidsskriftet med høyest prestisje i verden. Nå snakker det altså varmt for ventilasjon på lederplass.

– Et år ute i pandemien er bevisene klare. Koronaviruset overføres først og fremst gjennom luften. Å pådra seg viruset fra overflater skjer sjelden, ifølge lederartikkelen.

Forvirrende desinfeksjonsråd

Likevel legger helsemyndigheter i mange land fremdeles vekt på at overflater er en trussel og at de bør desinfiseres ofte.
– Resultatet er et forvirrende offentlig budskap, når det trengs klare råd om prioriteringene i arbeidet for å hindre viruset i å spre seg, skriver Nature. Ikke minst Verdens helseorganisasjon, WHO, er fremdeles opptatt av overflatene i den siste veiledningen sin.

– Mennesker og organisasjoner burde bruke ressursene på å legge vekt på hvor viktige munnbind er og utrede tiltak for å forbedre ventilasjon. Det sistnevnte vil være mer komplisert, men kan utgjøre en større forskjell, fastslår tidsskriftet.

– Må oppdatere

– WHO og andre organer må oppdatere veiledningen sin på grunnlag av dagens kunnskap. Forskning på viruset og covid-19 oppdateres raskt, så offentlige organer har et ansvar for å presentere klar, oppdatert informasjon som gir folk det de trenger for å holde seg selv og andre trygge, konkluderer lederartikkelen i Nature.

Forskning.no forteller om norsk støtte til den overdrevne fokuseringen på overflatevask.
– Vi har slitt veldig med å komme ut med at det er tilstrekkelig med vanlig renhold. Du trenger ikke kjemiske desinfeksjonsmidler på arbeidsplasser der hvor de ikke benyttes til vanlig, sier Nina Kristine Sorknes.

Hun er seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet og mener at det virker som FHI ikke har nådd ut med budskapet. Helsevesenet og matindustrien har strenge rutiner, men for de fleste sektorene er det mer enn bra nok med vann, såpe og klut, konstaterer forskning.no.

Powered by Labrador CMS