ETTERLYSER DIALOG: Ole Døsvik går fra Multiconsult til Vestland Fylkeskommune. Han skulle ønske dialogen mellom aktørene i VVS-bransjen var bedre.
ETTERLYSER DIALOG: Ole Døsvik går fra Multiconsult til Vestland Fylkeskommune. Han skulle ønske dialogen mellom aktørene i VVS-bransjen var bedre.

Forlater rådgiverbransjen etter 20 år:

Lett å bli sittende i sin egen tekniske boble

Da Vestland Fylke ble anbefalt et veldig bra, men svært avansert varmeanlegg, reagerte Ole Døsvik. Nå er han headhuntet av fylkeskommunen og skal ha ansvar for alt av Vestlands VVS-prosjekter.

Published

– Problemet er at de aldri ville hatt mulighet til å drifte anlegget. Det var rett og slett for avansert, sier Ole Døsvik.

Siden 2013 har han vært seksjonsleder for VVS hos Multiconsult. Den 2. august tok han over som faglig leder for VVS i Vestland Fylkeskommune.

– De kom med et tilbud som var veldig fristende. Fylkeskommunen har mange spennende nybyggprosjekter gående, samt flere rehabiliteringsprosjekter, så dette tror jeg blir veldig spennende, sier Døsvik.

Blir fort for avansert

Etter over 20 år som konsulent og rådgiver har han gjort seg opp noen tanker om rådgiverrollen. En av utfordringene er situasjonen som var medvirkende til at han nå går fra Multiconsult til Vestland Fylkeskommune.

– Byggherren ønsket en spesiell løsning som var svært avansert, men som vi som rådgivere så at det ikke var mulig for fylkeskommunen å drifte fordi den var altfor avansert. Jeg klarte ikke å holde meg og måtte si ifra, noe som endte med en diskusjon rundt valgte løsninger, sier Døsvik.

– Et av problemene med avanserte løsninger er at de krever svært høy driftskompetanse. Dette er vel og bra så lenge denne kompetansen finnes i systemet, men dersom den ikke finnes eller vedkommende slutter, så har man et ofte et problem, sier Døsvik.

Han forteller at man da sitter igjen med et ofte dyrt, kjempebra anlegg, som man ikke får utnyttet potensialet til.

– Jeg har ikke eksakt vitenskap å vise til, men sitter med en følelse av at det har blitt bygget en rekke alt for avanserte anlegg de siste årene. I mange tilfellene ville det vært mye bedre å gå for en rimeligere og enklere løsning, sier Døsvik.

Etterlyser bedre dialog

I dette tilfellet kom forslag til løsning fra byggherren selv, men heller ikke rådgiverne er ufeilbare. Døsvik forteller at det er lett for at man som rådgiver blir sittende i sin egen tekniske boble, hvor man sammen med kolleger utvikler stadig smartere og mer teknisk krevende løsninger.

– På papiret kan løsningen være både smart og god, men utfordringen er at vi ikke vet om den fungerer i det daglige, ute hos brukerne. Så lenge vi ikke hører noe fra brukerne, så antar vi at alt fungerer som det skal, og så bygger vi kanskje det samme anlegget neste gang også. Konsekvensen er at vi kanskje utvikler en løsning som de ikke forstår og som de derfor ikke bruker. Da har vi ikke kommet et eneste skritt videre, snarere tvert imot, sier Døsvik.

Den erfarne rådgiveren skulle derfor ønske at brukerne var flinkere til å gi rådgiverne tilbakemelding på hvordan en valgt løsning faktisk fungerer. Også dialogen med entreprenørene kunne være bedre.

– I totalentrepriser snakkes det mye om samspill og god dialog, men ofte kommer rådgiverne for sent inn i prosjektene til å kunne påvirke og omgjøre eventuelle dårlige valg. Bedre dialog med entreprenør og byggherre tidlig i prosjekteringsfasen ville derfor vært et stort skritt i riktig retning, sier Døsvik.

Skal få mest mulig for pengene

En av de store endringene når Døsvik nå går fra konsulentrollen, er at fokuset endres fra inntjening til det å få mest mulig for de pengene man har til rådighet.

– Det blir en overgang. Jeg er også spent på hvor tregt systemet i fylkeskommunen egentlig er. Er det slik at alt tar så lang tid som alle sier. Jeg er litt propell og sliter meg litt i håret dersom ting tar for lang tid. Jeg tror kanskje det kan bli den største utfordringen, sier Døsvik.

Samtidig er han veldig glad for at han overlater VVS-avdelingen i Multiconsult i svært god form.

– Det går veldig bra for avdelingen. I løpet av åtte år har vi bygd en solid og robust VVS-seksjon med svært dyktige medarbeidere som skaper veldig gode resultater, sier Døsvik.

Han erstattes av Thomas Hagenes som har vært Døsviks nestkommanderende i mange år.
– Han er definitivt rett mann til jobben. Det å vite at jeg overlater en skute som er i god stand og som har en god ledelse, gjør det litt enklere å forlate Multiconsult, sier Døsvik.

Powered by Labrador CMS