GOD DIALOG: 7Analytics har kontorer hos StartupLabs i Solheimsviken. Her sitter de sammen med cirka 20 andre startups. Helge Jørgensen og Lars Sperrevik diskuterer komplekse problemstillinger.

Nytt AI-verktøy flomsikrer høsten

BERGEN: Gründerne i 7Analytics har utviklet et verktøy som forutser flomfaren i eksisterende og nye byggeprosjekt.

Published Last updated

– Det har vært en tørr og varm sommer og alt ligger til rette for en våt høst, sier medgründer og CCO i oppstartselskapet 7Analytics, Jonas Aas Torland.

Flom gjør ifølge gründeren i dag skader for mellom 1,3 til 2,8 milliarder kroner i året, bare i Norge. Fremover kommer skadeomfanget til å øke, men Direktoratet for byggkvalitet mener at man ved å planlegge nybyggprosjektene bedre, kan redusere skadene med 90 prosent.

– Det blir derfor stadig viktigere å vite hvilken vei vannet kommer til å ta og hvordan det påvirker planlagte byggeprosjekter, sier Torland.

Kan simulere ulike scenarier

Han er, som sine tre medgründere, utdannet geolog og har lang fartstid fra oljebransjen. Frem til juni i år beholdt han sin gamle jobb i oljen, men fra og med i sommer har ha jobbet heltid i det bergenske gründerselskapet.

– Vi hadde lenge bare en og en halv ansatt i begynnelsen av 2021. Nå er vi åtte ansatte og flere er på vei inn, sier Torland.

Selskapets produkt er «Flomkuben». Løsningen er en nettbasert løsning som henter data fra en rekke tilgjengelig kilder og sammenstiller dette med bygningsdata, noe som gjør at brukerne enkelt kan hente ut informasjon om hvordan vannet vil bevege seg ved ulike nedbørsmengder.

– De kan enkelt legge et planlagt prosjekt inn i Kuben og slik kan de simulere hvordan dette vil påvirke hvordan vannet beveger seg. Brukerne kan raskt simulere ulike scenarier og slik kan de raskt finne ut hva som skjer med et bygg dersom det for eksempel kommer 20-årsnedbør, sier Torland.

Mange mulige brukergrupper

Torland forteller at de så langt har 20 kunder, og at de har fått stor interesse fra en rekke ulike brukergrupper.

– Vi har en eiendomsaktør som bruker Flomkuben for å forutsi potensiell flomfare i forbindelse med akkvisisjon. Det vil si at de, før de eventuelt kjøper et tomteområde, studerer vannveier og hvordan en eventuell flom vil påvirke prosjektet. Slik bidrar løsningen til å ta ned risiko i forbindelse med tomtekjøp, sier Torland.

Flere av de store rådgivermiljøene er også inne som brukere, og Torland forteller at ambisjonen deres er at løsningen skal bidra til å effektivisere arbeidskrevende oppgaver med rundt 50 prosent.

– I dag bruker mange rådgivere mye tid på å hente inn data fra ulike kilder. Vi samler disse dataene på ett sted, samtidig som vi gir dem mulighet til å se hvordan prosjektet påvirkes av endringer i nedbøren, sier Torland.

Ytterligere en aktuell brukergruppe er forsikringsselskaper som kan gå inn og studere flomfare i ulike områder, og slik justere premiene opp og ned alt etter hvor stor risikoen for flom og ødeleggelser er.

– Bruksområdene er mange, og potensialet i utlandet er betydelig. I Nord- og Sør-Amerika har vi for eksempel et samarbeid med StormGeo hvor vi ser på varsling av flom, sier Torland.

Milliard-ambisjoner

Selskapet ligger i år an til en omsetning på en million kroner, men dette er bare begynnelsen på det som kanskje kan bli et nytt gründereventyr fra Bergen.

– Vi startet med Vestland og Rogaland, men skalerer nå til resten av landet. Vi forventer derfor en betydelig vekst i Norge fremover. Det er imidlertid ingen tvil om at den store veksten kan komme i utlandet, og det relativt ambisiøse målet vårt er en omsetning på én milliard kroner i løpet av fem år, sier Torland.

De hentet i sommer inn 10 millioner fra flere solide investorer, inkludert Multiconsult, Trond Rieber Knutsen og Norsk Solar-gründerne.

– For å nå målet på én milliard må man ha et produkt som er viktig, som treffer ulike målgrupper og som enkelt kan skaleres. Vi føler at vi treffer på alle disse parameterne, noe som også er bakgrunnen for at vi legger listen såpass høyt, sier Torland.

Powered by Labrador CMS