ARBEIDSLIV

– Det blir en kamp hver eneste måned

2021 ble svært bra for Ahlsell Norge konsern, med toppnotering på både topp- og bunnlinje. Det blir imidlertid tøffere fremover, tror avtroppende administrerende direktør, Rune Flengsrud.

Published Last updated

– Vi går en svært usikker tid i møte. Det blir en kamp hver eneste måned, sier avtroppende administrerende direktør i Ahlsell, Rune Flengsrud.

Nylig kom meldingen om at Flengsrud går av som toppsjef i Ahlsell Norge 15.september. Dette intervjuet ble gjort like før meldingen kom.

Satt igjen med en halv milliard

Han kan imidlertid se tilbake på et svært godt 2021, hvor samlede inntekter for Ahlsell Norge konsern endte på cirka 7,1 milliarder kroner. På bunnlinjen satt de igjen med nesten en halv milliard kroner (475 millioner).

– Det er en betydelig forbedring fra 2020, både på topp- og bunnlinje, men det er litt vanskelig å gi et eksakt svar på hvor mye, da vi har kjøpt en del selskaper i løpet av året som påvirker tallene, sier Flengsrud.

Det Nordiske Ahlsell-konsernets norske gren hadde imidlertid en samlet omsetning i 2020 på vel 6 milliarder kroner og et resultat før skatt på 270 millioner kroner.

– Men det er altså viktig å påpeke at tallene for 2020 og 2021 ikke er helt sammenlignbare, da selskapet ser annerledes ut i 2021 enn det gjorde i 2020, sier Flengsrud.

I henhold til budsjettene

Den gode utviklingen fortsetter i første halvår i 2022, og direktøren forteller at årets seks første måneder er i henhold til selskapets budsjetter.

– Vi har en vekst sammenlignet med 2021 på mer enn 10 prosent. Det varierer selvsagt fra markedsområde til markedsområde, men alt i alt er utviklingen solid og positiv, sier Flengsrud.

Deler av veksten skyldes naturlig nok prisutviklingen som vi har sett den siste tiden. Av 13 nyheter på selskapets egne sider handler hele ni om prisjusteringer, og noen av dem er karakterisert som ekstraordinære.

Direktøren anslår at prisveksten i første halvår står for rundt halvparten av omsetningsveksten.
– Enkelte områder opplever stor prisvekst, mens andre områder har liten eller ingen. Områder hvor prisutviklingen har vært betydelig er for eksempel VVS, VA og EL. Mens verktøy, vern og klær ligger i andre enden av skalaen. Samlet snakker vi imidlertid om at prisveksten så langt i år utgjør rundt halvparten av omsetningsveksten vår , sier Flengsrud.

Viktig å holde fast på strategien

Hvordan markedet utvikler seg i andre halvår er Flengsrud mer usikker på.
– Det er usikkerhet knyttet til både leveranser, prosjekter og kunder. Hvilke prosjekter har finansiering, hva vil faktisk bli gjennomført, hva skjer med kronen og hva med olje og gass og det samlede energibildet. Spørsmålene er mange og usikkerheten er stor, sier Flengsrud.

Han mener at det i usikre tider er enda viktigere å holde fast på den strategien de har valgt. Det handler blant annet om å samle seg rundt de 51 butikkene de i har i Norge, samtidig som de ikke må gjøre seg for avhengige av de store prosjektene.

– Vi skal også fokusere på de lønnsomme prosjektene. Vi skal ikke sitte med prosjekter som ikke tjener penger. Får vi til dette, så tror vi skal klare å ro i land 2022 på en grei måte, sier direktøren.

Fastholder ambisjonene

Når det gjelder på litt lenger sikt, inn i 2023, er han usikker på utviklingen. Han understreker at en del av effekten rundt alt som nå skjer i verden ikke vil slå skikkelig inn før da.

– Prosjekter kan og vil bli satt på vent. Dette ser vi ikke konsekvensene av før på litt lenger sikt. Jeg er derfor usikker på utviklingen, men Ahlsell er et vekstselskap med en tydelig ambisjon om videre vekst og utvikling. Det er jeg overbevist om at vi skal klare både i 2022 og 2023. Veksten skal være lønnsom både i år og neste år, sier Flengsrud.

Powered by Labrador CMS