SYNLIG: Tall fra sensorer rundt i butikken samles på skjermen der alle kan se hvordan luftkvaliteten er. Smitte er bare én av grunnene til at det er fornuftig, konstaterer Kenneth Ervik (til venstre) og Hans Gunnar Wolf.

INNEKLIMA

Inneluft på kundeskjerm

SANDEFJORD: Her skal alle se at det er trygg inneluft og mindre smittefare. To butikker i Vestfold har satt opp storskjermer som viser luftkvaliteten fra minutt til minutt.

Published

Det er grønt lys for god inneluft – og alle kundene kan se det. Hvis luftkvaliteten blir dårligere, skifter fargen på storskjermen i Meny-butikken.

Da har allerede både leverandøren og butikksjefen fått beskjed og begynt å se på hva som kan gjøres.

Grønn, gul eller rød

Meny Indre Havn i Sandefjord er en av foreløpig to butikker som viser kundene hvor god luften er mellom reoler og disker.
Til daglig er det generell luftkvalitet som kommer opp: En fargekode som bygger på fuktighet, temperatur og hvor mye luften inneholder av svevestøv, CO₂ og flyktige organiske forbindelser, VOC.

– Nå står CO₂ for 50 prosent av «karakteren». Men det er enkelt å programmere om og endre hvor mye vekt som blir lagt på de forskjellige målingene. Vi også lage en ren «virusindikator» der CO₂ for eksempel kan telle 80 prosent, forklarer Kenneth Ervik.

RENSER: Biozone-renserne er plassert rundt omkring i butikken.

Han er daglig leder i Biozone Norge. Der leverer han utstyr for å rense og desinfisere både luft og overflater.

Men nå har Biozone slått seg sammen med Airthings og utviklet kundeskjermer som oversetter målingene fra Airthings-sensorene til en enkel grønn, gul eller rød farge.

For hva betyr PPM, PM og TVOC? De fleste forstår det ikke.
– Derfor har vi utviklet denne kundeskjermen, viser Ervik.

Den bruker de fem målingene fra sensorene som er satt opp rundt i lokalet. I tillegg til den enkle fargekoden viser skjermen også de nøyaktige tallene som ligger bak.

Tror Norge kommer etter

– Mye CO₂ gir tett og tung luft og lite sirkulasjon. Dermed holder luften bedre på virus enn inneklima som er godt ventilert, understreker Ervik.

Han er glad for at også den norske offentligheten litt etter litt kommer etter resten av verden og oppdager hvor mye dårlig ventilasjon har å si for å spre smitte. I Belgia krever myndighetene CO₂-monitorer i offentlige lokaler. I Tyskland bruker staten milliarder av kroner på å forbedre ventilasjonsanleggene for å dempe smittespredningen.

– Vi er helt enige med Leif Øie og Mads Mysen i GK, som blant annet lanserer tanken om koronapass for bygninger, sier Ervik.

– Vi har allerede krav når det gjelder radon. Jeg tror det samme vil skje på luft.

Får melding

I likhet med Ervik venter ikke Meny-butikksjef Hans Gunnar Wolf på regjeringen. Han kjøpte maskiner til å desinfisere handlevognene allerede for fire og et halvt år siden. Siden har han fortsatt å gå foran for å begrense smitte.

– I snitt har vi 2500 kunder per dag. Om sommeren kan vi gange det med to, sier Wolf.

Han forteller om kunder som var redde da viruset dukket opp for to år siden.

Med de nye kundeskjermene får han også bedre mulighet til å gjøre noe. Før fargen skifter til gult, får både han og Ervik en melding.

– Da kan vi se på hvorfor dette skjer. Så har du muligheten til å lukke opp dører, sjekke ventilasjonen og se hva som ellers kan gjøres, forteller Ervik.

Forrige gang skjermen skiftet til gult, skyldtes det en bil med varer som sto rett ved luftinntaket. Den vanlige vareleveringen var full, så sjåføren måtte stå der og vente.

Systemet kan analysere målingene over tid, også. Hvis noen av nivåene er høyere på faste tidspunkter, så går det an å se på hvordan det kan løses.

Svindal: – Blir norm!

Når Biozone nå skal fortelle offentligheten om den nye kundeskjerm-løsningen, spiller de på kjendisfaktoren, også. Airthings-styreleder Aksel Lund Svindal tror at det kommer til å bli en norm i Norge å måle luftkvaliteten og gjøre resultatene synlige.

SOM RØYK: For en del år siden var røyking innendørs normalt. På samme måte som røykfri luft er selvsagt nå, tror Airthings-styreleder Aksel Lund Svindal at folk flest kommer til å ta det for gitt at stedene de oppholder seg på, måler og følger opp luftkvaliteten.

– For en del år siden var det helt normalt å tillate røyking innendørs, selv på steder med dårlig sirkulasjon. For meg ville det i dag vært helt utenkelig å gå inn i en bygning full av sigarettrøyk. På samme måte tror jeg vi i fremtiden kommer til å ta det for gitt at steder der vi oppholder oss innendørs, har et forhold til måling av luftkvalitet. Og at denne informasjonen er tilgjengelig, sier Svindal.

Han sammenligner det med at restauranter må forholde seg til Mattilsynet.

– Pandemien har blant annet lært oss hvor stor påvirkning inneklimaet kan ha på spredningen av virus. Dette er en ny dimensjon vi tidligere var mindre opptatt av, understreker Aksel Lund Svindal.

Powered by Labrador CMS