ØNSKER IKKE: Allan Roy Aakre i Bergensselskapet, Østensen Eftf. opplever i økende grad at de ikke ønsker å jobbe som ventilasjonsmontører på de største byggeplassene.
ØNSKER IKKE: Allan Roy Aakre i Bergensselskapet, Østensen Eftf. opplever i økende grad at de ikke ønsker å jobbe som ventilasjonsmontører på de største byggeplassene.

VENTILASJON

– Flere mistrives som ventilasjonsmontører

Mye innleid, utenlandsk arbeidskraft, gjør at lærlinger mistrives og ikke ønsker å jobbe som ventilasjonsmontører. Det forteller Allan Roy Aakre i Østensen Eftf. som sliter med å få fatt i nok kvalifiserte montører.

Published

– Utviklingen er negativ og har vært det i flere år. Vi har i alle år hatt mange lærlinger, men opplever i økende grad at de ikke ønsker å jobbe som ventilasjonsmontører på de største byggeplassene. Årsaken er at de svært ofte kommer på byggeplasser hvor få eller ingen snakker norsk. Dermed går de rundt på byggeplassen og føler seg litt alene. Når arbeidsspråket da kun blir «polsk-engelsk» blir læreprosessen litt tyngre for lærlingene, sier Allan Roy Aakre i Bergensselskapet, Østensen Eftf.

Står igjen som taperne

Han tegner et bilde av en bransje som sliter med rekrutteringen, hvor det utdannes for få norske ventilasjonsmontører og aktørene derfor konkurrerer om en svært liten gruppe fagarbeidere.

– Derfor forsøker vi å utdanne folkene våre selv, men vi opplever altså i økende grad at lærlingene ikke trives på de største byggeplassene. Derfor blir det også stadig vanskeligere å utdanne fagfolkene selv, sier Aakre.

Som mange andre peker han på innleie av personell som en viktig del av forklaringen. Dette er en problemstilling som har blitt hyppig diskutert på NemiTeks nettsider, blant annet i denne artikkelen, hvor en aktør gikk ut og sa at bemanningsbransjen hindrer kompetanseutvikling.

– Det er en del aktører i bransjen som opererer på en helt annen måte enn de mer tradisjonelle, veletablerte selskapene. De sitter gjerne på hjemmekontor og har ingen faste ansatte. De leier bare inn kapasitet og tar ikke ansvar for verken medarbeidere, rekruttering og utvikling av faget. Dermed har de også langt lavere kostnader og kan tilby betydelig lavere pris enn oss som har alle disse faste kostnadene. Vi, som ser på oss selv som seriøse selskaper, står dermed igjen som taperne, sier Aakre.

Mener at innleie bør bli sterkt begrenset

Han forteller at han selv har sittet i opplæringskontoret for ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

– Utviklingen som vi har sett de siste årene er trist. Vi klarer ganske enkelt ikke å rekruttere nok norske ungdommer inn i bransjen, sier Aakre.

Han mener en del av løsningen vil være å stramme inn mulighetene for innleie, slik at en samlet bransje konkurrerer på like vilkår.
– Mange av de firmaene som vi konkurrer med, baserer sin virksomhet mer eller mindre kun på innleide fagarbeidere fra bemanningsbransjen – og tar dermed ikke nok samfunnsansvar, sier Aakre.

Han mener at de har lite fokus på HMS og at de også «unngår» kostnadene med de sosiale ordningene og rettighetene som firmaene med faste egne ansatte har.

– Jeg mener at et viktig skritt i riktig retning vil være å begrense mulighetene for å leie inn personell. Man bør heller ansette disse fagfolkene som faste ansatte - direkte i bedriftene. Samtidig må oppdragsgiverne være villige til å betale mer for vår kompetanse, slik at vi får en bærekraftig næring hvor dagens unge ønsker å jobbe og hvor HMS og sosiale goder er en selvfølge, sier Aakre.

Kjenner seg ikke helt igjen

Kjell Hæggernæs ved Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund Vest forteller at de i år har cirka 50 lærlinger ute i opplæringsbedrifter i bergensregionen.

Han kjenner seg ikke helt igjen i Aakres beskrivelse av situasjonen.
– Det er selvsagt alltid noen tilfeller hvor lærlinger ikke trives, men jeg vil ikke si at det er et gjennomgående problem at lærlingene mistrives som ventilasjonsmontører. Vi opplever at de fleste trives og at de har en god læretid hos våre opplæringsbedrifter, sier Heggernæs.

Powered by Labrador CMS