ENERGITEKNISK KONFERANSE 10.-12. MAI 2023

Jobber med energisparing i stor eiendomsportefølje

Miljøsjef i Eiendomsspar, André Dalene, kommer på Energiteknisk konferanse for å snakke om hvordan de jobber med energisparing – og hva han forventer av rådgivere og leveranser av varme og kjøling.

Published Last updated

– Jeg skal på Energiteknisk konferanse og møte andre i bransjen for å lære mer om hvordan andre jobber med miljø og bærekraft. Jeg skal si litt om vår erfaring med bruk av ny teknologi og hvordan leverandører og rådgivere kan bistå oss i arbeidet, sier André.

Eiendomsspar AS er et norsk eiendomsselskap som driver med utvikling, forvaltning og investeringer i eiendom. Selskapet har hovedkontor i Oslo og har en betydelig eiendomsportefølje som omfatter kontorlokaler, handelslokaler, hoteller, lager/logistikk og boligeiendommer i Norge.

Ansvarsområdet til André er blant annet å utvikle bærekraftstrategien til selskapet, og gjøre tiltak i eiendomsporteføljen og i organisasjonen som helhet.

– Ambisjonene våre – og mine – er at vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre oss innenfor miljø- og energiarbeidet. Vi har satt oss ambisiøse mål i strategien vår, blant annet ved å oppnå energisparing på 20 prosent i porteføljen vår i løpet av 2025. I forhold til det må vi jobbe målrettet!

André er tydelig på hva slags verdi de kommer til å sitte igjen med etter deltakelsen på Energiteknisk konferanse:

– Verdien vil være innspill på hvordan andre jobber, og utveksle erfaringer. Hva kan vi lære av hverandre?

Du kan se hele programmet og melde deg på Energiteknisk konferanse her.

Powered by Labrador CMS