OPPFORDRER: – De direkte kostnadene til drift har økt uforholdsmessig mye, men de økte strømprisene har også gitt indirekte konsekvenser for kostnadsbildet i bygg, sier NemiTeks kompetansesjef, Thomas Fransrud. På Energiteknisk Konferanse venter store mengder faglig innspill.

ENERGITEKNISK KONFERANSE 10.-12. MAI 2023

Derfor bør du delta på konferansen

Aldri før har vi hatt større utfordringer knyttet til kostnader til energitekniske løsninger i bygg. På Kiel-båten i mai venter både verdifull innsikt, løsninger og ikke minst nye relasjoner.

Published Last updated

– De direkte kostnadene til drift har økt uforholdsmessig mye, men de økte strømprisene har også gitt indirekte konsekvenser for kostnadsbildet i bygg, sier Thomas Fransrud, NemiTeks kompetansesjef og primus motor for konferansen.

– Vi vil derfor gjennom årets konferanse la deg treffe eksperter som kan redegjøre for utfordringer, årsaker og forventninger, sier han.

Utvikling innen energiforbruk

Med bakgrunn i dette vil Lucy fra Norsk Energi gi innsikt i hva strømprisene spesielt har gjort med energiforbruket. I tillegg kommer André fra Eiendomsspar. Han har nye utfordringer og forventninger til leveranser av varme og kjøling – både på komponenter og rådgivning til deres eiendomsmasse, opplyser Fransrud.

– Per har lang erfaring innen energiløsninger som prosjektdirektør i AF Energi. Han vil sikre at utbyggere og sameier har gode fremtidsrettede varmeløsninger, og skal dele av sin kunnskap og visjon; energisentralen er hjertet i energileveransen.

Debatt, SD og fremtiden

Sentral driftskontroll er en viktig del av løsningen for effektive bygg. Derfor samler konferansen flere aktører på tvers av verdikjeden for å belyse hvordan eksisterende og ny teknologi vil utvikle oss som bransje.

Lesere av nemitek.no kunne tidligere i år følge en frisk og engasjerende meningsutveksling mellom ulike miljøer om SD-anleggets rolle.

På Kiel-båten medio mai venter fortsettelsen på debatten:

– Vi er glade for at Trond Bersvendsen (Rambøll) og Tommy Hagenes (Energy Control) stiller opp. I tillegg har vi med oss Patrik Hjertkvist (Entro) og Harald Aakre (Vestrheim). Sammen danner disse et unikt panel for hvilken utvikling, utfordring og fremtid vi ser for oss, forteller Fransrud.

– Etter deres egne innlegg vil de som deltar på Energiteknisk konferanse være vitne til en unik og interessant paneldebatt med disse fire, sier han.

– Bør delta

– Varmepumpe blir i stort omfang valgt som energiteknisk løsning. Det er også her forhold og utvikling mot en mer miljø- og klimabevisst sammensetning som gjør at varme- og kjølebransjen bør delta på konferansen, oppfordrer Fransrud.

Lucy fra Norsk Energi vil også sette fokus på bransjens ønske om kjølemedier med lavere GWP, og hvilken retning vi er på vei. Lisbeth (Isovator) vil underbygge denne utviklingen med hvilke miljøkrav og føringer som gjør seg gjeldende fremover.

– Norges viktigste møteplass

I tillegg har NemiTek vært så heldige å få med seg Olaf Tufte til å åpne årets konferanse:

– Tufte har noe som ikke alle andre har som utvilsomt har skapt og skaper resultater han vil dele med oss. Han vil gi oss innsikt i hvordan han motiverer seg selv og når sine målsetninger. Dette er noe vi kan ta lærdom fra uansett hva vi driver med, mener Fransrud.

– Men hvorfor finner konferansen sted på Kiel-båten?

– Kiel-båten skaper en unik ramme og treffpunkt for deltakerne. Vi får god tid til å skape nye relasjoner, diskutere egne utfordringer og få inspirasjon til nye løsninger. Denne konferansen er tross alt Norges viktigste møteplass for oppvarming og kjøling i bygg, avslutter Fransrud.

Powered by Labrador CMS