Energiteknisk konferanse 10.-12. mai 2023

– Jeg har alltid hatt glød for byggautomasjon

Trond Bersvendsen har hele sitt arbeidsaktive liv jobbet innen teknikk, og fant fort sitt kall innen byggautomasjon. Han blir med på Energiteknisk konferanse for å dele sitt perspektiv. Hva er situasjonen i byggautomasjonsbransjen i dag, og hva blir veien fremover sett fra rådgivers ståsted?

Glødende engasjement for byggautomasjon

NemiTek møter Bersvenden i Rambøll sine lokaler på Nyhavna i Trondheim. Her sitter det mellom 250-300 mennesker som jobber tverrfaglig med ulike prosjekter som Rambøll har gående. Bersvendsen startet som Fagsjef Automasjon i Rambøll Norge 01.01.2022 for å øke satsingen på automasjon og innovative bygg.

– Jeg har alltid vært glad i elektroteknikk, og også senere på software-siden av det. Det er et glødende engasjement jeg har hatt hele tiden.

Trond Bersvendsen har jobbet nærmest hele sitt liv innen teknikk, og fant fort sitt kjerneområde og kall når han begynte å jobbe med byggautomasjon.

Rollen til byggautomasjon

Etter over 30 år i automasjonsleverandørbransjen og mange store prosjekter under beltet, det siste var Powerhouse Brattøra, er Bersvendsen helt tydelig på at Norge må bli bedre på å drifte byggene sine mer effektivt og optimalisert.

Byggautomasjon vil spille en viktig rolle.

– Byggautomasjon innehar mekanismer og muligheter som faktisk kan løse veldig mange av de problemene vi har i dag, og da snakker jeg f.eks om energieffektivisering direkte.

På Energiteknisk konferanse kommer Bersvendsen til å snakke om hvordan situasjonen er per dags dato i forhold til byggautomasjon.

– Jeg kommer til å snakke om byggautomasjon i dagens verden – hvor er vi? Hva er nå-status? Hva er det av tegn og signaler vi ser i dag som vil dra byggautomasjon fremover - sammen med øvrig utvikling innenfor IT og BIoT?

Tid til det meste

Bersvendsen har en travel hverdag, både som rådgiver og fagsjef i Rambøll, men han er også engasjert inn av Freyr Battery for å jobbe som prosjektgruppekoordinator for de tekniske fagene innen prosjektering; RIV, RIE, RIAut og ITB. I tillegg bistår han RIAut vedr. spesifisering av bygningsautomasjonsdelen, inkl. grensesnitt mot industriautomasjonsdelen og maskinparken for Giga Arctic.

I tillegg jobber han med integrasjon mot maskinparken, som er det sentrale i en fabrikk som Giga Artic. Likevel tar han seg tid til å delta på Energiteknisk konferanse.

Han er tydelig på hva han vil ha ut av deltakelsen.

– Jeg ser frem til en konferanse som også kan gi litt input til meg, hvor jeg får muligheten til å snakke med både deltakere og andre foredragsholdere. Treffe både brukere og entreprenører. I og med at vi skal være på sjøen i to dager er det en utmerket mulighet til det!

Energiteknisk konferanse avholdes på Kielbåten 10. – 12. mai.
Øvrig program og påmelding finner du her.

Powered by Labrador CMS