Kan ikke vente at alle følger planen

Lean-ekspert Christoph Schaller på Solstrandkonferansen.

Published

Du bruker mye tid til å planlegge, og så stoler du på at alle følger planen. Det gjør de ikke, sier Lean-ekspert Christoph Schaller som holdt foredrag på Solstrandkonferansen 2019.

Lean og VDC var tema for den populære konferansen på Solstrand Hotel i Os.Christoph Schaller er Lean-ekspert – han har arbeidet med Lean Construction i over 60 prosjekter rundt om i verden. Blant annet i Bergen.– Vi beregner normalt for lite tid til kontrollen. Vanligvis bruker vi mye tid på å planlegge og stoler på at folk følger planen – som normalt ikke er tilfelle. Vi trenger å kontrollere. Ikke for å sjekke mennesker hele tiden, men for å vite hva som foregår og sette inn mottiltak, sier Christoph Schaller.

Trangt og fint

Schaller arbeidet blant annet med Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Den var Norges største Lean-byggeprosjekt.– De beste eksemplene er der det er mye repetisjon. Da kan du hente fine effektiviseringsgevinster. Jeg har for eksempel gjort mange prosjekter på cruiseskip. Der er alt kondensert og trangt, og du får det ikke til uten å følge planen, sier han og forteller om gode erfaringer med rørleggere som virkelig skjønner poenget.I andre prosjekter kan det føles som om det er så mye plass og så mye tid at du mister oversikten helt fra begynnelsen.– Prøver du å holde oversikt helt fra første dag, så vet du etter to og et halvt minutt om du er i rute eller ikke, ifølge Schaller.

Tid og bemanning

Han er redd for å bli for fancy. Derfor vil han ikke selge inn Lean som en ny måte å arbeide på. Monteringen er akkurat den samme. Det er arbeidsplanen – det å dele opp oppgavene i mange små og nøyaktige deler – som er forskjellen.– Vanligvis går planen på en byggeplass i fem dager for alle. Det du da må justere, er bemanningen, sier Christoph Schaller.Det er her han mener at det er noe å lære: Om hvordan tid og bemanning henger sammen.Årets utgave av Solstrandkonferansen, den tiende i rekken, hadde Lean og VDC som tema. Leder for konferansen, Anita Topdal, som til daglig jobber som prosjektleder i Helse Bergen, har selv jobbet med Schaller.

Powered by Labrador CMS