NULL NULLENERGI: Ydalir får det ikke til, men viser hva som må forbedres for å kunne bygge nullenergi- og nullutslippsnabolag.
NULL NULLENERGI: Ydalir får det ikke til, men viser hva som må forbedres for å kunne bygge nullenergi- og nullutslippsnabolag.

Klarer ikke nullenergi

Transporten er hovedgrunnen til at det nye nabolaget Ydalir i Elverum ikke blir noe nullenergi-nabolag.

Published

– Ydalir kan ikke nå målet, konkluderer Kristi Marie Lund. Hun har tatt mastergraden på NTNU ved å se på energibruken i området, gjennom hele livsløpet. På den nordiske ZEB-konferansen i Trondheim presenterte hun konklusjonene.

ZEN-pilot

MÅLER: Selv ikke de mest optimistiske scenariene til Kristi Marie Lund er mulige å regne hjem.
MÅLER: Selv ikke de mest optimistiske scenariene til Kristi Marie Lund er mulige å regne hjem.

Ydalir i Elverum er et pilotprosjekt for ZEN – nullenergi-nabolag. Her bygges det mellom 800 og 1000 boliger i tillegg til skole og barnehage. Ydalir presenteres som Elverums klimanøytrale bydel.

Men slik blir det altså ikke. Kristi Marie Lund har tatt for seg flere forskjellige scenarier. Fra en fortsettelse av trenden som har vært hittil, til en løsning med ultralave utslipp. Hun har også sett på dagens reisemønster og sammenlignet med hva som vil skje hvis tilretteleggingen for bildeling i prosjektet halverer den totale reisedistansen.

Selv ikke i det mest optimistiske tilfellet blir Ydalir noe nullenergi-nabolag.

Solceller

– Ydalir bruker fjernvarme som allerede finnes i Elverum i tillegg til å produsere sin egen varme og strøm. I tilknytning til hver av boenhetene blir det 18 kvadratmeter solcellepaneler. Både varme og strøm eksporteres ut av nabolaget, beskriver Lund.

I tillegg blir det begrenset med parkering, ingen parkeringsplasser ved siden av boligene og parkeringsplasser bare i utkanten av bydelen, slik at det blir enklere å gå til butikkene enn å kjøre.

Energigjerrig drift

Vidar Yttersian hos NTNU og Asplan Viak forteller at det først og fremst er transporten som sørger for at Ydalir ikke blir noe nullutslippsnabolag. På utslippssiden ligger Ydalir litt under et «normalt» byggeprosjekt.

TRANSPORT: Det er transporten som står for utslippene, forteller Vidar Yttersian.
TRANSPORT: Det er transporten som står for utslippene, forteller Vidar Yttersian.

Grunnen til at reduksjonen ikke er større, er materialene i tillegg til transporten, viser tallene til Yttersian. Mens driften av bygningene bruker 80 prosent mindre energi, er utslippene fra materialer og transport bare henholdsvis 3 og 16 prosent lavere enn i vanlige prosjekter.

– Transport må være hovedfokus for å få ned utslippene, sier Vidar Yttersian.

Tidsrommet som Kristi Marie Lund har sett på, er 60 år. – Selv om Ydalir ikke når målet om å bli nullenerginabolag, så viser dette de første skrittene som må gås og hvilke områder som krever mer oppmerksomhet, sier hun.

Transport må være hovedfokus for å få ned utslippene.

Må bli lønnsomt

MYE Å SPARE: Ann Kristin Kvellheim anslår at det er 4,5 terawattimer å spare på kort sikt med å bygge om gamle bolighus i tre.
MYE Å SPARE: Ann Kristin Kvellheim anslår at det er 4,5 terawattimer å spare på kort sikt med å bygge om gamle bolighus i tre.

Det må bli lønnsomt å bygge nabolag som ikke trenger energi, mener Ann Kristin Kvellheim. Seniorrådgiveren hos Sintef Community arbeider med Opptre, som viderefører det tidligere Seopp-prosjektet.

– Der så vi på bygninger som er typiske for hvert tiår og hvordan de kan gjøres om og bli moderne og attraktive. Men beste praksis-prosjekter er ikke nok for å få en stor markedsendring, konstaterer hun.

Det nye prosjektet ser på hvordan det kan bli butikk av å bygge om boliger i tre til nesten nullenerginivå.

Powered by Labrador CMS