SAMMEN: Store utbyggere og totalentreprenører bør gå sammen og betale for å forske og lage anvisninger om radon, anbefaler Pål Kjetil Eian.

Vage radon- og varmeregler

Radon og varme har mye felles: Begge er de underlagt temmelig vage regler, og begge kan de gjøres mindre problematiske med bedre ventilasjon.

Published

– Ventilasjon fortynner effektivt radon som kommer inn i bygningen. Det å få ventilert lokaler, har veldig stor betydning. Dette er interessant nå som vi bygger nye bygninger med mekanisk ventilasjon, sier Pål Kjetil Eian.

Ventilasjon

Han er seksjonsleder for bygningsfysikk i Norconsult. Eian oppsummerer enkelt hvordan du skal få ned radonkonsentrasjonen innendørs:

Bygg konstruksjoner som er varig lufttette mot grunnen, ikke bruk radonholdige materialer innenfor radonsperren – og sørg for god ventilasjon og at ventilasjonen ikke skaper undertrykk i rom som grenser mot grunnen.

Han kritiserer et regelverk som gir liten mulighet for alternative løsninger. – Det er sjablongløsninger som gjelder. Det bør være rom for å bruke mer av den kunnskapen vi faktisk har, sier han.

Mange veier til målet

– Både regelverk og anvisninger fokuserer for lite på aktuelle løsninger i store, komplekse bygninger. Radonkonsentrasjonen i grunnen og ventilasjonstiltak legges ikke vekt på, sier Eian.

Anbefalingen hans er at store utbyggere og totalentreprenører går sammen og betaler for å forske og lage anvisninger for de store, komplekse bygningene.

– Målet er å oppnå en lav radonkonsentrasjon innendørs. Det er mange veier dit, og målet er viktigere enn veien. Bransjen må ha anledning til å velge veien dit i større grad enn i dag. Store ressurser kastes bort på smør-på-flesk-løsninger som ikke utgjør noen nevneverdig forskjell, sier Pål Kjetil Eian.

Taust i tek-en

Anna Marwig, seksjonsleder for bygningsfysikk og miljø hos Erichsen & Horgen, sier omtrent det samme, men om et helt annet tema: For høy temperatur.

LIK PRAKSIS: Det er viktig å samle bransjen slik at det blir lik praksis rundt termisk inneklima, mener Anna Marwig.

– Det sies lite i tek-en, i veilederen er det noen grenseverdier, men i tillegg tillater man noe høyere temperatur i kortere perioder i boliger som ikke har installert kjøling. Hvordan bransjen tolker dette er veldig forskjellig, konstaterer hun. Både Eian og Marwig innledet på Norsk bygningsfysikkdag i regi av Sintef.

Erichsen & Horgen praktiserer lufting hele dagen, kontroll av at det ikke blir for mye lufting – altså innendørs «orkan» – og kontroller opp mot tek og norsk standard. Det vil blant annet si maksimum 50 timer over 26 grader i løpet av et år.

God lufting

– God lufting er alfa og omega. På tvers av leiligheten og i enkeltrom, sier Anna Marwig. Hun anbefaler sidehengslede vinduer, utvendig solskjerming, og hvis det ikke hjelper, må det vurderes mindre glassareal og bruk av solbeskyttelsesglass.

– Dagens formuleringer i veiledningen til tek er vage og gir for mye som for tolkning. De passive tiltakene som det kan «velges mellom», sikrer ikke nødvendigvis tilfredsstillende temperaturforhold, sier hun.

– Det er viktig å samle bransjen slik at det blir lik praksis. Det er behov for en forenklet metode som et alternativ til simuleringer for å dokumentere termisk inneklima, ifølge Marwig.

Powered by Labrador CMS