Fra næring til bolig:
Rive eller bevare?

Eldre næringseiendommer reguleres nå om til bolig. Spørsmålet om å rive eller gjenbruke bygninger står sentralt. Hvilke utfordringer og muligheter opplever kommunen og de private boligutviklerne rundt dette? Anne Sofie har snakket med tre studenter som har gjort bacheloroppgave om temaet; Eva Erdal Moen, Anna Lovise Kerim Dalen og Ingvild Kaasbøll.

Powered by Labrador CMS