STUDIO PÅ SOVEROMMET: – På grunn av korona har jeg ikke kunnet gjøre dette i studioet på skolen, forteller høgskolelektor og podcaster, Anne Sofie Handal Bjelland.

Lager podcast om bærekraftige bygg

BERGEN: Til vanlig underviser hun studenter i kuldebroer og u-verdier. I ledige øyeblikk sitter hun på soverommet og lager podcast om hvordan bygg kan bli mer bærekraftige.

Published

– Jeg underviser i bygningsfysikk på Høgskulen på Vestlandet. Pensum som vi skal gjennom er komplekst, og det er lite plass til å ta inn ekstra innhold. Samtidig er det så mye spennende som skjer innenfor bærekraft, og jeg følte derfor behov for å gi studentene mer innsikt i hva som rører seg, sier høgskolelektor, Anne Sofie Handal Bjelland.

Bred tilnærming

Hun jobber på Institutt for byggfag hvor de har flere bygg- og eiendomsrelaterte studieretninger. Årlig forsyner instituttet Bergen og resten av landet med 150 nyutdannede bygningsingeniører, klar for å gjøre en innsats i norsk byggebransje.
– Jeg begynte med denne podcasten for snart to år siden. Etter noen episoder ble den liggende litt på vent, men da landet stengte ned for et år siden tok jeg den opp igjen, sier Bjelland.

Temaene som hun tar opp, har en relativt bred tilnærming til bygg- og eiendomsfaget. Alt fra delingskultur i boligmarkedet, papirløs byggeplass, ombruk av byggematerialer og eiendomsteknologi har vært luftet.
– Et av målene mine er å gjøre bærekraft som begrep mer håndgripelig og forståelig. Det er et litt hårete begrep som kan være vanskelig å favne om. Ved å løfte frem ulike problemstillinger håper jeg å belyse alt fra økonomisk bærekraft til sosiale og etiske sider ved begrepet, i tillegg til den miljømessige siden som vi kanskje kjenner best i byggenæringen. Jeg tillater meg derfor en litt bred tilnærming, sier Bjelland.

Inviterer med seg ressurspersoner

I et VVS-perspektiv er temaene som så langt har blitt tatt opp «Eiendomsteknologi», hvor hun snakket med Tommy Hagenes fra Proptech Bergen om hvordan ny eiendomsteknologi kan bidra til bærekraft i bygninger og hva eiendomsteknologi kan gjøre for å forlenge levetiden til bygg. Et annet interessant tema er «Bygningsforvaltning», hvor hun snakket med tidligere rektor på HVL, Ole Gunnar Søgnen. Han er førsteamanuensis i bygningsforvaltning og åpenbart en ressurs på område.

En tredje interessant episode er «Klimatilpasning av bygninger», hvor Sintef/Vestlandsforskning var samtalepartner.
– Jeg inviterer med meg fagressurser både fra næringslivet og akademia. Sammen snakker vi rundt de ulike temaene. Tilnærmingen blir kanskje mer folkelig og populistisk enn i en forelesningssetting, sier Bjelland.

Bruker soverommet som studio

Så langt har hun laget 14-15 episoder, alle med ulike tilnærminger til bærekraft. Produksjonen av podcasten håndterer Bjelland i all hovedsak selv.
– På grunn av korona har jeg ikke kunnet gjøre dette i studioet på skolen. Jeg har derfor sittet på soverommet og snakket med personene over Zoom. Samtalen har blitt tatt opp og så har jeg fått hjelp av noen til å klippe det sammen. Ambisjonen er imidlertid at jeg skal klare å gjøre alt selv, sier Bjelland.

Hun forteller at hun har flere spennende tema på gang, blant annet en episode om naturlig ventilasjon.
– Jeg er selv utdannet og opplært til å tenke at dersom et bygg skal tilfredsstille dagens tekniske krav, så krever det avanserte tekniske anlegg. Men flere hevder at naturlig ventilasjon ikke er så vanskelig, og jeg har derfor på gang en episode med en som har prosjektert en rekke bygg med slik naturlig ventilasjon, sier Bjelland.

Uendelig med tema

Nå er Bjelland på vei ut i svangerskapspermisjon. Hun har imidlertid ikke tenkt å ligge på latsiden av den grunn. Ambisjonen er flere podcaster i måneden og gjerne så mye som én hver uke.
– Jeg har uendelig med tema. Jeg får også henvendelser fra folk som tipser meg om ting jeg kan ta opp, og som gjerne også vil være med å snakke om disse temaene. Jeg planlegger å lage meg et arkiv av podcaster, slik at jeg kan fortsette å publisere med jevne mellomrom selv om jeg fremover en stund også blir opptatt med andre ting, sier Bjelland.

Vil du høre Anne Sofies podcaster søker du bare opp «Bærekraftige bygninger» der du hører på podcaster, og så er det bare å sette seg til rette i godstolen.

Powered by Labrador CMS