BAKTERIEBOMBER: Hvis ikke byggdrifterne følger opp, kan stengte idretts- og svømmeanlegg bli legionellabomber.

Koronaråd til tomme idrettsbygg

Det er ikke godt å si når treningssentrene, idrettshallene og svømmehallene kan åpne igjen. Vet du hva du må gjøre i mellomtiden for å unngå bakterier?

Published

Virus i luft, bakterier i vann. Hvis ikke driftere over hele landet passer på, kan koronastengningen av idrettsanlegg fort bli til legionellaeksplosjon når de åpner igjen. Skal du unngå det, er det viktig å kjenne bygget og vite hva du skal gjøre.

Stillestående vann

Det er Apurgo som står bak rådene til drifterne i stengte idrettsbygg. Følgelig handler det ikke minst om legionella: Det er viktig å fortsette med legionellatiltakene som du ville kjørt hvis bygget hadde stått åpent for publikum, i minst like stor grad som om bygget er åpent og i normal drift, råder daglig leder Lise Marie Nergaard. Hun anbefaler å intensivere og gjerne doble rutinene.

Når vannforbruket reduseres kraftig, kan det bety at vannet blir stående stille over lengre tid. Det øker risikoen for legionella. Folkehelseinstituttet anbefaler å ta vannprøver jevnlig for å overvåke bakteriene og for å sikre at rutinene er gode nok.

Spyl regelmessig

Her er andre råd:

 • Spyl gjennom tappepunktene regelmessig, helst minst to ganger i uken, fra både kaldt- og varmtvannssiden.
 • Ikke reduser temperaturen på varmtvannsanlegget selv om det sparer strøm – det gir bedre vekstvilkår for legionellabakterien.
 • I svømmebassenget må legionellatiltakene fortsette som om svømmehallen hadde vært åpen for publikum.
 • Lekeapparater bør spyles gjennom flere ganger daglig. Prosessen kan gjerne automatiseres og gjøres fra avstand.

Hold temperaturforskjellen

 • Om du reduserer lufttemperaturen, så oppretthold samme temperaturforskjell mellom badevann og luft, for å unngå økning i fordampningen.
 • For å spare strøm kan vannsirkulasjonen settes i nattstilling. Det gir redusert sirkulasjon i vannet samtidig som kvaliteten opprettholdes. Ikke slå av sirkulasjonen helt.
 • Kan bunnene i bassenget flyttes opp og ned, så sett dem i den høyeste stillingen og legg gjerne trekk over bassengene hele døgnet.
 • Ventilasjonsanleggene kan settes på nattstilling, men vær oppmerksom så det ikke bygges opp fukt. Når lekestativene spyles, blir det mer fukt enn ved en normal nattsituasjon.

Sjekk to ganger i uken

 • Fortsett å ta prøver. Det gjør det enklere å starte opp etter stengningsperioden.
 • Det er ikke nødvendig å spyle filtrene for renholdets del, men det anbefales likevel å gjøre det annenhver uke for å unngå at bakterier etablerer seg.
 • Hele hallen må være grundig rengjort. Gulv desinfiseres, hårfangere rengjøres, filter spyles, utstyr gjøres rent, tørkes og lagres tørt.
 • Gå gjennom anlegget to ganger i uken for å kontrollere at alt fungerer som tenkt og for å dobbeltsjekke at det ikke er lekkasjer eller svikt i noen av systemene.
Powered by Labrador CMS