NEDBEMANNING: Sviktende entreprisemarked for kontorene på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kjeller, er uttalt årsak til nedbemanningen. Her ved divisjonsdirektør Leif Øie i GK.

AKTUELT

Sluttpakker til de som mister jobben i GK

Nedbemanningen i GK endte med at 36 mistet jobben på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kjeller. – De aller fleste takket ja til sluttpakker. Noen få gjorde ikke det og ble oppsagt. Det sier Leif Øie, divisjonsdirektør entreprise i GK Norge.

Published

De 36 tilsvarer om lag 36 årsverk. Det ble færre enn varslet, mye fordi sju ansatte takket ja til andre ledige stillinger i GK, og at noen sluttet ved naturlig avgang, for eksempel pensjon.

– Når skal dere være ferdig med nedbemanningen?

– Vi er ferdige nå. Den mest krevende og usikre perioden for de ansatte i Innlandet og på Kjeller, var tiden fram til det ble klart hvem som må slutte, sier Øie.

Skape ro

– Vi undervurderer ikke hvor viktig det er å ta vare på de som blir igjen. Vi vil ha fokus på å slå ring rundt miljøet, og prøve å skape ro og trygghet på våre kontorsteder som er rammet av nedbemanningen, sier han.

Leif Øie understreker at samarbeidet med de tillitsvalgte har vært konstruktivt og godt. 

– Vi har hatt drøftelsesmøter med tillitsvalgte og individuelle samtaler for å komme fram til hvem som dessverre mister jobben.

Alle de som ble innkalt til møtene fikk tilbud om sluttpakke, det vil si lønn uten å arbeide i den tre måneder lange oppsigelsestiden. Noen få takket nei til sluttpakke og ble sagt opp 1. oktober.

Nedbemanningen rammer GKs kontorer på Hamar, i Gjøvik og på Lillehammer i Innlandet, i tillegg til Kjeller på Romerike. Kjeller blir minst berørt. De fleste av de som mister jobben er rørleggere.

Trist

– Hvordan opplever du at 36 ansatte mister jobben i GK?

– Dette er en trist beskjed å gi de ansatte. Det berører også deres familier, sier Leif Øie.

Sviktende entreprisemarked for kontorene på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kjeller, er uttalt årsak til at GK nedbemanner på disse stedene.

– Det har vært stopp innen entreprisemarkedet i lang tid, spesielt leilighetsbygging. Vi ser også begrenset investeringslyst for andre aktører som bygger kontorbygg, lagerbygg og industrien. Til og med det offentlige er noe mer påholden med tanke på investeringer enn tidligere, fastslår Øie.

Servicemarkedet er også blitt litt dårligere, men ikke fått lignende dramatisk svikt.

GK har 49 kontorer i Norge. Omsetningen første halvår i år var 2,2 milliarder kroner i Norge sett under ett.

– Vi har generelt rekordstore ordrereserver, spesielt godt er markedet i de tre største byene Oslo, Bergen og Trondheim, fastslår han.

To tusen ansatte

GK hadde før nedbemanningen totalt bortimot to tusen ansatte i Norge. Etter nedbemanningen blir det fortsatt bortimot 300 ansatte på de fire berørte kontorstedene, alle fag inkludert. 

GK har tre divisjoner, den ene er entreprise, den andre er service og den tredje er byggteknologi og utvikling.

– Hva har GK lært av denne krisen, slik at dere kan unngå lignende i fremtiden?

– Vi har i hvert fall lært hvor viktig det er å ha godt samarbeid med tillitsmannsapparatet, en aktør å drøfte med underveis.

– Svingningene i markedet kan vi ikke gjøre så mye med. Vi overvåker kontinuerlig markedet og gjør nødvendige tilpasninger for å sikre virksomheten, avslutter divisjonsdirektør entreprise i GK, Leif Øie.

Nemitek.no har stilt hovedtillitsvalgt i GK, Mats Lium Haugen, to spørsmål på epost:

– Hvordan opplever du som hovedtillitsvalgt sluttresultatet i nedbemanningen i GK? 

– Hva synes dere tillitsvalgte om sluttpakken som innebærer tre måneders lønn?

– Av respekt for de som mistet jobbene sine har jeg ingen kommentar til disse spørsmålene, skriver Lium Haugen.

Powered by Labrador CMS