FUKTADVARSEL: Befuktning er risikabelt – den kan føre til at det kommer inn mikroorganismer som gir helseproblemer, forklarer Jan Vilhelm Bakke.

Luften bør leveres tørr og kjølig

– Fuktighet i bygninger er koblet til dårlig helse, advarer overlege Jan Wilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Published

Overlegen i Arbeidstilsynet er kjent for å gå hardt ut mot inneklimatrender som bygger mer på synsing og mote enn på forskning. Han advarer mot det stikk motsatte av Stephanie Taylor: Fukt.

– Fuktighet i bygninger er koblet til dårlig helse. Har du kondens på vinduene, så har du to og en halv til tre ganger større risiko for en rekke allergi- og luftveisproblemer blant dem som bruker bygget. Det er godt dokumentert. Vi har visst i mange hundre år at for dårlig ventilasjon kombinert med fuktighet gir økt risiko for helseproblemer, sier Bakke.

Han mener at bransjen er på riktig spor med utviklingen mot stadig mer energieffektive hus.
– De mest energieffektive husene har lavere vinterdødelighet. Sånn er det over hele Europa. Forskjellen i dødelighet mellom vinter og sommer er høyest i Portugal og lavest i Finland. Det forteller oss at det ikke er uteklimaet som er hovedproblemet, men kvaliteten på bygget. Hvis vi utbedrer dette med å sørge for dampsperre, isolasjon, god oppvarming og tørre boliger, vet vi at det fører til masse gunstige effekter!

Jan Vilhelm Bakke gjentar ordene til den verdensledende inneklimaforskeren Povl Ole Fanger: Luften bør leveres tørr og kjøling, som hvitvin.

Powered by Labrador CMS