Med ny Energi- og miljøgruppe på plass, huser vårt Bergenskontor samtlige fag. Magnar Berge, gruppeleder Energi- og miljø og Torhild Wiklund, kontorleder er fornøyd med å kunne tilby et komplett rådgivningsteam. Foto: Asplan Viak.

Asplan Viak satser grønt i Bergen

Etablerer en Energi og miljø-avdeling i Bergen.

Published

Vi etablerer en Energi og miljø-avdeling i Bergen. Asplan Viak blir dermed en komplett, tverrfaglig rådgiver og styrker med dette sin markedsposisjon som et av de største rådgivermiljøene på Vestlandet.- Asplan Viak er et av landets ledende selskaper innen miljørådgivning. Vi merker en stor etterspørsel etter disse tjenestene gjennom et økende fokus i markedet på å tenke langsiktig bærekraft i investeringer. Dette er tydelig ikke bare i offentlige innkjøp, men også hos private eiendomsutviklere, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak.- Vi er derfor svært fornøyd med etableringen av en Energi og miljø-avdeling, som vil bidra til å gjøre Bergen til en by med attraktive, miljøvennlige og energieffektive bygg og områder.

Ledende miljørådgivere

Asplan Viak er involvert i flere store transformasjonsprosjekter på Vestlandet. Bybanen, utforming av Bryggen og Torget, Høgskolen på Vestlandet, opprusting av byrom i Bergen med bossnett, fjernvarme, oppgradering av VA- og overvannssystem, Siljuslåtten sykehjem, er noen av våre viktige prosjekter i regionen.- Høy kompetanse innenfor miljørådgivning er avgjørende for å kunne levere gode løsninger på fremtidens utfordringer. Og vi vet at det er mange viktige oppgaver som må løses i vår region de neste årene, sier vår kontorleder i Bergen, Torhild Wiklund.Energi og miljø-avdelingen i Bergen vil ledes av Magnar Berge, som er sivilingeniør for bygg med utstrakt erfaring innenfor energi og miljø. Han har doktorgrad innenfor inneklima fra forskningssenteret The Research Centre for Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU.- Vi vil komplettere det tverrfaglige miljøet innenfor bygg- og områdeplanlegging og tilbyr helhetlig energi- og miljørådgiving, sier Berge, som allerede er i gang med arbeidet for å rekruttere flere dyktige fagpersoner til avdelingen.Energi- og miljøavdelingen har spisskompetanse innenfor et bredt spekter av energi- og miljøtemaer, blant annet miljøledelse, BREEAM, klimagassregnskap, passivhus, plusshus, energieffektivisering, inneklima, dagslys, energiforsyning og energioppfølging.

Komplett rådgivermiljø i Bergen

I løpet av året har vårt rådgivermiljø i Bergen vokst betraktelig. Oppkjøpet av Structor Bergen sikret over 20 dyktige medarbeidere innen fagfeltet elektro og VVS.- Sammen med de etablerte faggruppene i Bergen innenfor plan og utredning, samferdsel, arkitekt og landskapsarkitekttjenester, vann og miljø og byggfag er vi nå særdeles godt rustet for å være med å forme samfunnet på Vestlandet, sier Wiklund.Tekst: ntbinfo.no

Powered by Labrador CMS