ERFARING: Se på håndverkeren eller takstmannen som sier at lokal utbedring er riktig, råder Faizan Mahmud: Har han pusset opp mange bad? Har han våtromssertifikat? Har han utbedret lokalt selv?

NORGE LEKKER: TAKST OG TVIL

Hardt ut mot takstmenn og lokal utbedring

OSLO SENTRUM: – Her er det store og alvorlige rettssikkerhetsmangler, sier advokat Faizan Mahmud. Han går hardt ut mot takstmenn som får betalt av forsikringsselskapet for å foreslå lokal utbedring gang etter gang.

Published

Mahmud er advokat i Dalan advokatfirma. Han har arbeidet med en rekke mangelsaker de siste årene. Mange av dem gjelder feil på baderom.

Der reagerer han sterkt på takstmennene som forsikringsselskapene bruker, og som stort sett uten unntak kommer med de konklusjonene som kundene deres ønsker. Spesielt nevner han Claims Link:

Uenige sakkyndige

– De aller fleste boligselgerne tegner i dag boligselgerforsikring, for eksempel hos Claims Link. Har du avdekket feil på et baderom og et sakkyndig vitne konkluderer med at det er behov for fullrenovering, så må du regne med at skadeoppgjørsselskapet engasjerer en takstmann som konkluderer med at den riktige utbedringsmetoden er «lokal utbedring», sier han.

– Juristene i Claims Link og andre boligselgerforsikringsselskaper vet nøyaktig hvilke takstmenn som er villige til å skrive en rapport som foreslår lokal utbedring, ifølge Mahmud. Han mener at det skjer også der en fagkyndig som har spisskompetanse på lokal utbedring, konstaterer at det ikke er hensiktsmessig.

– For takstmenn blir det god butikk av å skrive rapporter om lokale utbedringer når du vet at juristene i Claims Link vil ta kontakt med deg igjen, sier Faizan Mahmud.

Maks 20 prosent

Administrerende direktør Elisabeth Danielsen Bogen i Claims Link protesterer. Ifølge henne bruker selskapet uavhengige takstmenn som ikke skal ha mer enn 20 prosent av omsetningen sin fra Claims Link.

– Norsk Taksts definisjon av en uavhengig taksmann er at vedkommende kan ha inntil 20 prosent av omsetningen fra samme oppdragsgiver. Vi benytter uavhengige takstmenn. Våre retningslinjer sammenfaller med definisjonen til Norsk Takst, sier hun.

Billig og forsvarlig

Bogen vil ha utbedringene gjort så billig som mulig, så lenge det er forsvarlig: 

– Hvis det er et avvik ved boligen, så er utgangspunktet at avviket skal utbedres på en tilfredsstillende måte. I dette ligger det at utbedringen skal gjøres på rimeligste forsvarlige vis, sier hun.

20 PROSENT: Claims Link-sjef Elisabeth Danielsen Bogen vil bruke takstmenn som ikke har mer enn 20 prosent av inntektene sine fra én og samme kunde.

– I Claims Link er vi opptatt av å følge dette slik at alle avvik kan bli utbedret på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Dersom det er mulig å reparere, i motsetning til å rive og bygge nytt, vil dette ofte være den rimeligste forsvarlige utbedringen og også den mest bærekraftige.

– Det er ikke alltid enighet blant takstmenn om utbedringsmetode og kostnad. Når Claims Link skal vurdere et krav, ønsker vi alltid en riktig og nøytral vurdering av de faktiske forholdene, sier Elisabeth Danielsen Bogen.

Vanskelig lokalt

Før han ble advokat hos Dalan, har Faizan Mahmud arbeidet for Help Forsikring, og han har behandlet en rekke boligsaker som dommerfullmektig. Han er skeptisk til lokale utbedringer:

– Sintef har testet lokale utbedringer i laboratoriene sine. De har bekreftet at selv drevne håndverkere hadde problemer med å utføre for eksempel tett membranskjøt, sier han. 

– Derfor er det snodig at forsikringsselskapene og takstmennene deres, nesten helt uten unntak, konkluderer med at lokal utbedring er mulig.

Gunstig, men vanskelig

Mahmud forklarer at hvis en rettssak om et boligkjøp ender med prisavslag, så sier loven at avslaget skal være det som de nødvendige utbedringene koster.

– Det er klart at hvis det rent faktisk er mulig, forsvarlig og hensiktsmessig med lokal utbedring, er det både riktig og økonomisk gunstig. Problemet er at det er svært få som har kompetanse på lokal utbedring. Slike utbedringer er risikable, og svært få håndverkere er villige til å ta et slikt oppdrag, sier han.

– Håndverkertjenesteloven sier veldig klart og tydelig at den håndverkeren som skal utbedre, må fraråde reparasjon hvis det viser seg at tiltakene ikke er forholdsmessige. Det er ganske enkelt å få en takstmann eller håndverker til å skrive noen linjer om lokal utbedring, sier han. Men den dagen det skal utbedres, er det slett ikke sikkert at den samme takstmannen eller håndverkeren er villig til å gjøre den lokale utbedringen.

– Misbruker «Sintef»

Mahmud har sittet i flere saker både som advokat og dommerfullmektig og hørt hvordan noen bruker uttrykket «Sintef-godkjent», «Sintef-akseptert løsning» eller «preakseptert ytelse» med henvisning til Sintef.

– I en sak jeg utredet nylig, tok jeg kontakt med Sintef. Tilbakemeldingen jeg fikk, var at Sintef er skeptiske til lokal utbedring, sier han.

– Det er oppsiktsvekkende at dette ikke er fanget opp tidligere, for eksempel av juristene der boligkjøpere tegner forsikring. Og det mest brutale er jo at betegnelsen «Sintef-godkjent» blir brukt også i rettsaker. Hvor mange avgjørelser har tingretter og lagmannsretter rundt omkring i landet avsagt fordi de har trodd at dyktige fagfolk i Sintef anser en løsning som god? spør han.

Takstmenn uten sertifikat

Faizan Mahmud forteller om en rekke saker der han har opplevd at takstmenn har konstatert at lokal utbedring er en egnet måte å utbedre på. Da snakker han om takstmenn som ikke har gyldig våtromssertifikat, som ikke har mesterbrev og som ikke har erfaring med lokal utbedring.

– Dette er takstmenn som ikke engang oppfyller kravene til å være seritifiserte medlemmer i Norsk Takst, sier han.

– Det er synd at tittelen «takstmann» ikke er lovbeskyttet med krav til utdanning og erfaring. Av denne grunn er det også vanskelig å avsløre manglende kompetanse hos den som påberoper seg å være takstmann, ifølge Mahmud.

– Tittelen gir en autoritet. Det skjer også i rettssaker. Domstolene regner naturligvis med at en «takstmann» faktisk har kompetanse på det han eller hun har utredet og undersøkt. Det er viktig å understreke at det finnes dyktige takstmenn med god og solid erfaring der ute. Men useriøse takstmenn er ødeleggende for hele bransjens tillit, sier advokaten.

Powered by Labrador CMS