VARSLES: Fagdirektør Olav Kasland forteller at Forbrukerrådet får varsler om bygningssakkyndige som påstås å mangle kompetanse eller ikke å være nøytrale.

NORGE LEKKER: TAKST OG TVIL

Får varsler om takstmenn: Gjør som forsikringsselskapet vil

Både forbrukere og bransjefolk varsler om takstmenn som er kjøpt og betalt. De gjør som forsikringsselskapene sier, ifølge varslerne. Men i virkeligheten har nye regler gitt færre reklamasjoner på badet.

Published Last updated

Den bygningssakkyndige skal ikke la seg påvirke av utsiktene til nye oppdrag fra samme oppdragsgiver, og skal være uavhengig av partene i en aktuell bolighandel.

Forskrift til avhendingslova, §1-3

Den nye loven om eiendomssalg – avhendingslova – har vært på plass i snart to og et halvt år. Nye tall viser til at det er blitt færre reklamasjoner på badet siden loven trådte i kraft. 

– Vi ser en nedgang i reklamasjoner på bad, sier Christoffer Askjer i Sem & Johnsen Eiendomsmegling til NRK.

Når det blir skader på badet, derimot, da sitter beskyldningene løst. Boligeiere og advokater mener at forsikringsselskapene velger de takstmennene som er enige med dem.

 – Vi får varsler og innspill fra både aktører og forbrukere, forteller fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet. Han ønsker seg nye krav til kompetanse for takstmenn.

Den bygningssakkyndige skal ikke la seg påvirke av utsiktene til nye oppdrag fra samme oppdragsgiver, og skal være uavhengig av partene i en aktuell bolighandel.

Tydelig krav

Kasland kan ikke si akkurat hvor stort omfanget er. 

– Men vi får innspill om at de ikke er fornøyde med den jobben som takstmennene har gjort. Det kan være kompetansen som takstmannen – eller nå: den bygningssakkyndige – har eller ikke har. Men det kan også være mistanke om avhengigheter mellom takstmannen og forsikringsselskap eller eiendomsmeglere. Vi får noen varsler om samrøre, sier han.

– Vi får noen varsler om samrøre, forteller fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet.

Fagdirektøren slår fast at lov og forskrift er veldig tydelige på at bygningssakkyndige skal være uavhengige. 

– Dette har vi tatt opp på møter med Norsk Takst flere ganger, og de er helt enige med oss. Norges Eiendomsmeglerforbund er også helt enige. De kan ikke leve med at det stilles spørsmål ved dette, sier han.

Nei fra politikerne

Den nye avhendingsloven trådte i kraft i 2022. 

– Sammen med mange andre aktører har vi vært for å stille kompetansekrav til takstmenn. Men det gikk ikke regjeringen og Stortinget med på, poengterer Olav Kasland.

Han håper på nye krav:

– De mente at det som ligger i forskriften om hva du skal gjøre, krever at du kan det. Men håpet er at de tar det opp igjen slik at vi får en kvalitetssikring, sier han.

– Ulovlig

Kasland kan ikke uttale seg om det er bygningssakkyndige som ikke kan jobben sin. 

– Men det er jo mistanke om det, sier han og viser til et oppslag i Finansavisen.

Der fortalte boligselger Geir Toft hvordan han hadde kjøpt boligselgerforsikring og tilstandsrapport i én pakke fra Anticimex. Norsk Takst mener at det er ulovlig å være ansatt som bygningssakkyndig i et forsikringsselskap og samtidig levere tilstandsrapporter i direkte tilknytning til forsikringsprodukter fra det samme forsikringsselskapet, skriver avisen.

Det er ikke selskapet enig i: 

– Det mener vi er uproblematisk fordi Anticimex skal utarbeide en kvalitativ bygningsmessig tilstandsrapport basert på objektiv kunnskap. Det sier Preben Nysæther Nilsen i Anticimex Forsikring til Finansavisen.

Kontaktet departementet

– Departementet og Finanstilsynet er også kontaktet om dette, men det er Norsk Takst som holder mest tak i saken. Vi har ikke kapasitet til å sette jurister til å gå inn i dette, men vi har fått tilbakemeldinger om problemet fra ulike kilder, sier Olav Kasland.

Powered by Labrador CMS