I sprengkulde får forsikringsselskapene inn mange frost- og vannskader.

Frostfeller i hjemmet skaper vannkaos

Det er sprengkulde i mange deler av Norge. Forsikringsselskapet If advarer: For lite varme på i rom med vannrør er en vannskade som venter på å skje.

Published

I fjor fikk forsikringsselskapene meldt inn 870 vannkader som skyldtes frost i boliger og hytter bare i januar. Det går frem av skadetall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Vinteren 2010/2011 var det uvanlig kjølig. Da ble det til sammenligning rapportert inn 2.455 vannskader knyttet til frost i januar, noe som er rekordmange.

– Antallet frostskader – som fører til rørbrudd og vannskader – varierer veldig med hvor kaldt det er rundt om i Norge. Men med kuldegrader ute risikerer du ødelagte vannrør og koblinger om du ikke tar forholdsregler, sier sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Bruker flamme inni veggen

Hvis rørene fryser, bør man ta kontakt med en autorisert rørlegger for å få råd om hva du bør gjøre. Rørleggere kan tine opp igjen rør på en sakte og kontrollert måte. Skjer opptiningen for raskt, kan rør eller koblinger bli ødelagt.

– Vi har faktisk hatt branner hvor folk har brukt gassbrennere og åpen flamme inni veggen for å tine vannrør. Å si at dette ikke anbefales, er en underdrivelse, sier Clementz.

Slår av varmen helt

– De to vanligste feilene er at folk glemmer å stenge av vannet hvis de drar bort og ikke setter på nok varme i rom hvor det er vannrør. Vanninstallasjoner mot yttervegger er særlig utsatt. De blir ofte bygd inn for å skjule rørene, og så glemmer du at de er der. En del slår av oppvarmingen helt når de reiser bort, og da skal det ikke så mye fantasi til for å tenke seg hva som skjer, sier han.

Du reduserer risikoen for vannskader betydelig hvis du stenger hovedstoppekranen når du reiser bort og har tilstrekkelig varme på i alle rom med røropplegg.

– Pass på at eventuelle ovner som er lite brukt er i godt stand og ikke utgjør brannfare. Kontakt elektriker eller kjøp ny ovn hvis du er i tvil, sier kommunikasjonssjefen i If.

Styrker beredskapen

Rørlegger Sentralen AS opplyser i en pressemelding at de styrker beredskapen i forbindelse med den varslede ekstremkulden i Oslo-området med følgende tiltak:

  • Selskapet har økt antallet ansatte tilgjengelige for beredskapstjenester, slik at selskapet raskt kan håndtere etterspørselen og respondere på henvendelser fra kunder. 
  • I tillegg til 24-timers døgnvakt, utvides også telefonmottaket. Dette sikrer at kundene kan få rask assistanse når det er nødvendig. 
  • Rørlegger Sentralen AS har investert i spesialisert utstyr som er egnet for å løse utfordringene knyttet til fryste rør. 
  • Selskapet har etablert klare kommunikasjonsprosedyrer for å holde kundene informert om eventuelle endringer i tjenesteleveransen og gi råd om forebyggende tiltak de kan iverksette for å beskytte sine vann- og avløpssystemer.
Powered by Labrador CMS