VERDENSPREMIERE: Bak Stein Georg Kulvik (til venstre) og Viggo Hagen ligger verdens første gulv som varmes opp ved hjelp av biobaserte rør.

ENERGI OG MILJØ

Først i verden med rør i bioplast

TRONDHEIM: De bygger verdens første bygg med biobaserte pex-rør. Bioplasten sparer ti tonn CO₂-utslipp på Cissi Klein videregående skole.

Published

47.000 meter rør. Det er mye plast. Men på den videregående skolen i Trondheim er plasten ekstra klimasnill. Skolen er det første byggeprosjektet i verden med de nye Blue Pex-rørene fra Uponor.

– Vi må berømme K. Lund. De er på tærne når det gjelder nye ting, sier distriktssjef Viggo Hagen. 

– Vi hadde også et prosjekt med termoaktive dekker, tabs, der K. Lund var først ute i Norge.

Gulvvarme

Men nå er det gulvvarmerør som rørentreprenøren er først ute med. 

– Cissi Klein skal bli et nullutslippsbygg. Jeg må få skryte av Trøndelag fylkeskommune og Veidekke som går ut og fremmer slike løsninger og tar tak i disse tingene, sier prosjektutvikler Stein Georg Kulvik.

K. Lund arbeider med Veidekke på en skole som dekker 20.000 kvadratmeter og bygges med tanke på å utvide til å romme 900 elever.

– Vi kjører på med mye vannbåren varme. Det er en svær idrettshall der vi har gulvvarme i soner i dusjene, garderobene og hallen. Så kjører vi vannbåren varme i dansesalene – det er blant annet musikk, dans og drama på skolen. I interne gåområder er det vannbåren varme, og ellers har vi en form for termodekker på så å si alle plan bortsett fra kjelleren, ramser Kulvik opp.

Ti tonn CO₂

Alt i alt blir det brukt 40.000 meter gulvvarmerør. 

– Vi skal også levere Blue Pex på tappevann, og det utgjør rundt 7.000 meter. Det blir litt mengder ut av det, slår Viggo Hagen fast.

CO₂-utslippene fra bygget skal ned under 45 prosent av et referansebygg. Der bidrar bioplastrørene godt. Ifølge EPD-dokumentasjonen på rørene tilsvarer innsparingen over ti tonn CO₂. Det betyr at tre fjerdedeler av klimagassutslippene blir borte. Regnestykket har med alt fra råvarene til rørene ligger ute på byggeplass.

Som vanlige rør

– Vi merker ikke noen forskjell på å legge rørene, forteller Andreas Dahl. 

SAMME JOBB: Jobben med å legge rørene er helt lik jobben med rør av fossilbasert plast, forteller Andreas Dahl (til venstre) og Markus Holten hos K. Lund.

Han er bas på prosjektet for K. Lund og er ferdig med det første gulvet med nye rør. 

– Rørene er helt like ordinære rør for vannbåren gulvvarme. Ringstivheten og de termiske egenskapene er akkurat like, bekrefter Stein Georg Kulvik.

Viggo Hagen forteller at det eneste som er annerledes med rørene, er at den fossile råvaren er byttet ut med biobaserte masser, slik som for eksempel resirkulert frityrolje.

– Foreløpig har vi tre dimensjoner – to på varme og én på tappevann. Så driver jeg og presser på for å få satt i gang produksjon av 20 millimeter på tappevann, også, sier han.

HELT LIKT: Selve rørene ser ut som du er vant til og har den samme ringstivheten og de samme termiske egenskapene.

Dyrere

Akkurat nå er de biobaserte rørene dyrere enn fossile rør. 

– Det handler om mengden som er produsert. Forhåpentligvis blir dette mer vanlig en dag, og da vil prisen gå ned, fastslår Hagen. 

Tidligere har Bård Moen i Pipelife fortalt om hvordan det har vært vanskelig å få salget av fossilfrie plastrør til å ta av fordi de koster mer.

På Cissi Klein videregående skole har først Uponor og så K. Lund presentert merkostnaden, og fylkeskommunen har akseptert ekstrautgiften av hensyn til miljøet.

Sammen med leveransen følger det også et ISCC-sertifikat med utslippstallet. 

– Det er transparent i verdikjeden og viser hele løpet til rørene, forteller Stein Georg Kulvik.

Tømte fabrikken

Sertifikatet fra den internasjonale bærekraft- og karbonsertifiseringen ISCC krever at rørene må kjøres fra Uponor-fabrikken i svenske Västerås og rett ut på byggeplassen. Viggo Hagen presiserer at hvis de skal gå via grossist eller andre mellomledd, så må distributøren også være ISCC-sertifisert.

– På den første leveransen her tømte vi lageret vårt i Västerås, forteller han.

Slik er regnestykket:

Utslipp fra 40.000 meter gulvvarmerør og 7.000 meter vannrør (rør i rør):

  • Total med standard pex: 13.644 kilo CO₂-ekvivalenter.
  • Totalt med blue pex: 3.477 kilo CO₂-ekvivalenter.
  • Besparelse: 10.168 kilo CO₂-ekvivalenter, eller 74,5 prosent.

Neste prosjekt

Det neste prosjektet som Uponor skal levere rør i bioplast til, er Nedre Sem gård i Asker. Låvebygningen huser et kommunalt arbeidssenter. Den har forfalt over mange år. Nå demonteres den helt før det reises et nytt bygg med gjenbruk av de gamle materialene.

Den nye bygningsmassen blir på om lag 2.000 kvadratmeter og skal være ferdig i løpet av første kvartal 2024.

Her spares det inn 298 kilo CO₂-ekvivalenter på 600 meter gulvvarmerør og 1.600 meter rør-i-rør til tappevann.

Powered by Labrador CMS