SAMARBEIDER: Nordr, Soundsensing, Propely og P7 Prosjekt samarbeider om næringsbygget i Asker. Fra venstre Ole Johan A. Bjerke, Atle Osnes, Raymond Walther, Henrik Grini, Kenneth Eriksen og Ole Ekern.

BYGGDRIFT

Lytter for å luke ut feilene raskt

ASKER: Når de overleverer bygget, skal alle oppstartfeilene være fikset. Nordr lytter etter feilene og får dem inn i FDV-systemet for å være sikre på at alt blir rettet.

Published

FDV-systemet er byggets bibel. Det fastslår Raymond Walther. Han er eiendomsforvalter i Nordr, som utvikler både boliger og næringsbygg.

Siden byggene selges og skal overleveres ganske snart etter at de står ferdig, så er det ekstra viktig å finne feilene raskt. Nordr satser på lyttepostene til Soundsensing og FDV-systemet fra Propely til å gjøre den jobben. 

– Det er artig å jobbe med fremoverlente aktører. Vi må ha kontroll på installasjoner og tekniske anlegg, sier Walther.

Tidlig samarbeid

Første gangen Soundsensing og Propely arbeider sammen og kommer inn allerede til prøvedriften, er på næringsbygget som henger sammen med velodromen som er under bygging nå, på Langenga i Asker.

LYTTER: Boksene fra Soundsensing er plassert blant annet på pumper og varmegjenvinnere.

Raymond Walther sammenligner lytteboksene til Soundsensing med verksmesteren på et gammelt bilverksted. 

– Du kunne kjøre bilen inn, så kunne verksmesteren høre at «dette er det hjullageret; det er det bare å bytte». Dette systemet gjør jo det samme. Det hører på lyder og vibrasjoner, og så får du et avvik, sier han.

– Det avviket må jeg gjøre noe med. Nå får vi et avviksvarsel rett inn i systemet. Så kan vi sende til leverandøren. Da vet de nøyaktig hva de skal gjøre. Det sparer masse servicekostnader, transport og miljø. Når vi har kontroll på det tekniske anlegget, sparer vi masse unødvendig kjøring, sier Walther.

Prøvedrift

På Langenga har Nordr prøvedrift i et år. Da er det viktig å utelukke alle feil og mangler før kjøperen overtar.

Det kan Kenneth Eriksen i P7 Prosjekt skrive under på:

– Vi hadde et boligprosjekt i Asker for mange år siden, da jeg arbeidet som entreprenør. Når vi skal overlevere til byggherre, så ryker sprinkleranlegget kvelden før. Det fosser ut 700 liter i minuttet. Jeg skjønner at den vibrasjonen kommer før det ryker. Kanskje vi ville ha fanget den opp før det skled fra hverandre. Det ville spart mange millioner og mye frustrasjon, slår han fast

Pushvarsling

– Vi sørger for at det som kommer fra sensorene som pushvarsling, blir tatt tak i fort, sier Propely-gründer Ole Ekern. 

– Det som Soundsensing melder inn, kan være ting som haster. Da sørger appen vår for å ta det videre til riktig person.

Raymond Walther forklarer hvordan han kan sende meldingene videre til dem han måtte ønske – enten det er driftsteknikeren eller leverandøren. Systemet holder styr på hva som er byttet, slik at han også vet hva den riktige garantitiden er på hver enkelt komponent.

Glad i avvik

– Avvik er min venn. Jeg blir bedre jo flere avvik jeg får. Dette er fremtiden, hvor vi kan få det kjørt sammen. Nå har vi i hvert fall startet med ventilasjon og pumper, sier Walther. 

I neste omgang vil han gjerne ha med for eksempel heisene og sprinkleranlegget. Det er ikke alle heisene som går like mye – da er det heller ikke nødvendig å ha service på dem like ofte.

– Raymond bruker FDV-begrepet. Vi er glade i å snakke om det som en samhandlingsplattform, sier Ole Ekern om løsningen til Propely. 

– Vi skal være «huben» for alle som forvalter eiendom og samarbeide nettopp med selskaper som Soundsensing, sier forretningsutvikler Atle Osnes i Propely.

Kobler alle sammen

– Vi samler drifterne på bygget sammen med leverandørene og kobler på leietagerne som bruker byggene. Driften består av mange forskjellige avvik som dukker opp fra leietager, rutiner som gjennomføres med gitte frekvenser, sensorikk som dukker opp og løpende kommunikasjon for å forvalte eiendommene, sier Ekern.

Raymond Walther peker på hvor viktig det er å kommunisere med leietagerne og ikke minst å være forberedt og allerede ha kommet i gang med utbedringen når leietageren melder om at noe er galt.

– For oss er det veldig morsomt å være inne på et helt nytt bygg før det blir tatt over, konstaterer Henrik Grini i Soundsensing. 

– Da har vi historikk og data på hele anlegget fra dag én.

Powered by Labrador CMS