NYE I NORGE: Smartvatten er nye i Norge, men teknologien som salgssjef i selskapet, Jens Karlsson, selger, er allerede tatt i bruk av flere.

BYGGDRIFT

Ny løsning avdekket vannlekkasjen på 24 timer

Kun ett døgn etter at smart-enheten fra Smartvatten var montert avdekket det en vannlekkasje.

Published

– Vi så umiddelbart en vannlekkasje som vi kunne utbedre. Innen 24 timer hadde vi oppdaget lekkasjen, startet feilsøkingen og kartlagt årsaken, sier driftssjef hos Malling & Co, Knut Erik Heier.

Nye i Norge 

Selskapet har utviklet en teknologi som enkelt fortalt kobles på et byggs eksisterende vannmåler. Tallene på måleren konverteres til digitale verdier som kan overføres til et dashboard, enten gjennom optisk teknologi eller andre tilkoblingsmuligheter. 

– Det betyr at man slipper å foreta fysiske inspeksjoner. Man kan bare ta en kikk i dashboardet for å se om vannforbruket er innenfor normalverdiene. Beveger verdiene seg utenfor normalområdet får man umiddelbart et varsel, sier salgssjef Jens Karlsson. 

En av de som har tatt i bruk løsningen er altså Malling & Co. De forvalter Nordea Liv Eiendom sine bygg og det er i ett av disse byggene at Smartvattens kamera i løpet av bare 24 timer avslørte en lekkasje. 

– Hvis vi ikke hadde hatt Smartvattens løsning installert, ville vi aldri oppdaget lekkasjen, sier Heier.

Smartvatten ble grunnlagt i Finland i 2013 og har i dag mer enn 110 ansatte i åtte land. Foruten hovedkontoret i Finland, så er de også etablert i Sverige, Nederland og Tyskland.

I Norge er Smartvatten ganske nytt, men flere selskaper har allerede tatt i bruk teknologien. 

Har oppdaget 1.500 avvik 

Hovedhensikten til løsningen er å få en totaloversikt over vannforbruket i realtid, men også å forebygge lekkasjer, altså skadebegrensning. Det handler om å ikke bruke mer vann enn nødvendig. 

– Vann er et knapphetsgode og bruken må begrenses. Vår løsning avslører ikke bare lekkasjer, men også dersom noen toaletter for eksempel står og renner om natten, når vannforbruket normalt skulle vært null, sier Karlsson. 

Selv om de er nye i Norge, så overvåker de allerede 250 millioner liter vann. Så langt har de oppdaget 1500 avvik. 

– Det er fire avvik per dag på den tiden vi har vært etablert i Norge. Veldige mange av våre kunder melder om betydelig reduksjon i vannforbruket etter at de installerte vår løsning, sier Karlsson.

Kontroll fra kontoret 

For Nordea spiller Smartvattens kamerateknologi en sentral rolle i selskapets arbeid med å få ned vannforbruket. De har brukt løsningen siden starten på året og totalt er det installert 21 målepunkter fordelt på eiendommer i Stavanger, Oslo og Bergen. Teknologien samler data og lagrer disse, slik at det er mulig å gå tilbake og se på forbruket over tid. 

– Uten å gå fra kontoret kan vi følge forbruket og oppdage avvik. Teknologien letter og effektiviserer vannkontrollen vår samtidig som vi sparer tid og penger, sier Heier.

For Nordea Liv Eiendom betyr Smartvattens løsning også de nå kan ta med vann som en egen post i selskapets bærekraftrapport. 

– Derfor har vi allerede begynt å tilby Smartvattens løsning til flere av våre kunder, sier Heier fra Malling & Co.

 

Powered by Labrador CMS