STILLER KRAV: Isak Oksvold, direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, og Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom.

Stiller klimakrav til VVS-aktørene

Vil du fortsatt være en attraktiv leverandør til landets ledende eiendomsaktører? Da må du ta Norsk Eiendoms ferske klimaveileder på alvor.

Published Last updated

– Jeg anbefaler alle VVS-aktører å laste ned den nye klimaveilederen. Der finner de våre anbefalte klimakrav til alle som skal levere tjenester og produkter til eiendomsbransjen. Ambisjonen vår er at dette er krav som skal bre om seg, som en del av arbeidet med å gjøre eiendomsbransjen mer bærekraftig. Ser man som VVS-aktør at kravene blir vanskelige å etterleve, så bør man ta grep, sier direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom og styremedlem i NemiTek, Isak Oksvold.

Så seg selv i speilet

Oksvold og Møller Eiendom er initiativtaker til veilederen som Norsk Eiendom nå fronter. Et 20-talls av landets største eiendomsaktører har så langt stilt seg bak klimakravene og veilederen som skal gjøre det enklere for innkjøperne å ta gode klimavalg.

– Bakgrunnen for veilederen er at vi i Møller Eiendom så oss selv i speilet. Vi hadde satt oss som mål å være en klimabevisst bestiller og eiendomsutvikler, men erkjente at vi egentlig ikke stilte noen krav til leverandørene våre når vi gjorde innkjøp. Dette bestemte vi oss for å gjøre noe med, sier Oksvold.

De gikk derfor i gang med å utforme sine egne krav. Disse ble så presentert i et møte der de også inviterte flere eiendomsbesittere til å bli med i arbeidet om å skape et felles verktøy som kunne dra hele bransjen i en grønnere retning.

– Ambisjonen er å gjøre både vårt eget, men også arbeidet til leverandørene lettere. Felles klimakrav og forventninger gir økt forutsigbarhet, samtidig som det gjør det enklere for oss som bestillere å få det vi etterspør, sier Oksvold.

Ikke spesifikke VVS-krav

Den nye veilederen kan lastes ned på Norsk Eiendom sine nettsider, under bransjeutvikling og bærekraft. Kravene til VVS-aktørene er ikke unike, da kravene til entreprenører skiller på om man er stor eller liten. Er man rådgiver eller teknisk rådgiver, så er det egne kategorier for dette.

– I veilederen må alle leverandører svare på en del spørsmål som sier noe om selskapets klimabevissthet. Det handler blant annet om selskapet har et miljøstyringssystem, om de har satt seg mål for å redusere sine klimapåkjenninger og om de har en konkret handlingsplan for å redusere klimabelastningen i egen virksomhet, sier Oksvold.

Han forteller at veilederen er et frivillig verktøy og at de ulike selskapene helt sikkert vil bruke den på forskjellige måter.

– Vi vil helt sikket se en forskjell i hvordan man vektlegger de ulike klimakravene. Vi har også signalisert at dette er noe de ulike selskapene selv må ta stilling til. Vi håper imidlertid at dette er et sett med krav som vil bre om seg og etter hvert blir en form for bransjestandard, sier Oksvold.

Noen vil slite

Hvordan VVS-bransjen vil oppleve kravene tror han vil være forskjellig.

– Vi har så langt ikke så mye erfaring med hvordan rørleggerentreprenører vil møte disse kravene, men jeg tror at det helt sikkert vil være noen som fikser dette greit, mens andre trolig kommer til å slite. Det har vi sett blant elektrikerne og det er ikke urimelig å tenke at det samme vil være gjeldende for VVS-bransjen. Anbefalingen er derfor å sette seg inn i kravene og så gjøre noe med det, sier Oksvold.

Han mener som Arthur Buchhardt sa i en artikkel for noen uker siden at VVS-bransjen har litt å gå på når det gjelder å være proaktive.

– Han var ganske bombastisk, men samtidig er det også behov for å male med litt bred pensel. Det er ikke så ofte at vi opplever VVS-entreprenører som er proaktive og kundeorienterte, sier Oksvold, som skynder seg å legge til at for hans del så endret bildet seg noe for noen uker siden.

– Da fikk vi en henvendelse fra en aktør som var akkurat det, og det er sånt vi eiendomsaktører liker. Vedkommende som tok kontakt var proaktiv og foreslo en ny løsning, noe vi nå trolig går for, sier Oksvold. 

Powered by Labrador CMS