Systemair stiller på Solstrandkonferansen – har levert aggregatene til Powerhouse Brattørkaia.
Systemair stiller på Solstrandkonferansen – har levert aggregatene til Powerhouse Brattørkaia.

Neste generasjon ventilasjonsaggregat

Solstrandkonferansen 2020 går av stabelen 30. januar, og har fokus på å dele kompetanse og erfaringer gjennom foredrag, refleksjoner og kunnskapsdeling. Tema for årets konferanse er bærekraft, og byggebransjens rolle og bidrag mot en mer bærekraftig fremtid.

Systemair kommer til Solstrandkonferansen 2020. Med på lasset har de med sin viktigste del av puslespillet. Vi slo av en prat med markedssjef Amund Ona Gjul, som sammen med regionssjef Frank Leknes, deltar på årets Solstrandkonferanse.

Hvorfor deltar dere på Solstrandkonferansen?

- Solstrandkonferansen har blitt et viktig møtested for bransjen på Vestlandet, med faglig relevante programmer som favner bredt, sier Gjul.

Geniox er Systemairs nye aggregatserie for næringsbygg, og produseres på Dal i Eidsvoll.
Geniox er Systemairs nye aggregatserie for næringsbygg, og produseres på Dal i Eidsvoll.

- Det er virkelig imponerende å se hva Bergen gruppe har klart å bygge opp, og vi er glade for å kunne delta. Vi har også deltatt som ordinære deltagere tidligere år, men årets tema «Bærekraft» fordrer at vi tar med oss mer enn bare skjorte og blazer.

Hva stiller dere ut?

- Powerhouse Brattørkaia blir tema på konferansen, et teknisk svært spennende bygg som ventileres og klimatiseres ved hjelp av aggregater fra Systemair. Det er derfor passende at vi tar med oss neste generasjon ventilasjonsaggregat på Solstrandkonferansen, for å vise hva som blir mulig å få til i årene som kommer, forteller Gjul.

Se fullstendig program for Solstrandkonferansen her!

Hva er deres tanker om bærekraft? Opererer dere bærekraftig og hvordan?

- Bærekraft er noe vi er opptatt av i Systemair, og mye av vår suksess hviler på vår evne og vilje til å utvikle og produsere stadig smartere og mer energieffektive produkter. Dette er noe markedet etterspør, og de siste 15 årene har vi opplevd en vekst på ca. 10 % pr. år, forteller Gjul.

Overordnet har Systemair som mål å bidra til et bærekraftig samfunn. FNs globale bærekraftsmål er rammeverket de bruker i forbedringsprosessene sine, med hensyn til energiforbruk, trygge arbeidsmiljøer og rettferdige arbeidsforhold.

- Bærekraft handler tross alt om mer enn CO2-utslipp, noe som også reflekteres i programmet for årets Solstrandkonferanse, sier Gjul.

Basert på vår påvirkningskraft har Systemair identifisert hvilke av de globale målene som er mest relevante for virksomheten, forteller Gjul. Disse er:

Nr. 5 - Likestilling mellom kjønnene, med like muligheter og mangfold i bedriften.

Nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, med gode, sikre arbeidsforhold, utvikling av medarbeidere og økonomisk vekst.

Nr. 11 - Bærekraftige byer og samfunn, gjennom å utvikle stadig mer energieffektive produkter som bidrar til gode, produktive innemiljøer for mennesker. Vi søker også å bidra positivt til den sosiale utviklingen gjennom vår lokale tilstedeværelse.

Nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon, der vi reduserer forbruket av ressurser i produksjonen ved å minimere og gjenvinne avfall. Vi stiller også strenge krav til underleverandører, og har en nulltoleranse for korrupsjon.

- Systemair jobber bredt med bærekraft, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi prøver også å være vårt ansvar bevisst, uavhengig av verdensdel og kulturelt utgangspunkt, forteller Gjul. Et eksempel er likestilling - noe vi tar forgitt i Norden, men som ikke er en selvfølge overalt.

- Vår nye fabrikk i Istanbul produserer ventilasjonsutstyr til hjemmemarkedet og Asia, og er ledet av to dyktige damer. Den rosa parkeringsplassen nærmest hovedinngangen er forbeholdt gravide, og illustrerer på en fin måte hva selskapet står for, sier Gjul.

Systemair har åpnet en ny fabrikk i Istanbul.
Systemair har åpnet en ny fabrikk i Istanbul.

Det er godt kjent at energieffektive ventilasjonsløsninger er avgjørende for et byggs samlede energibruk og miljøbelastning, mener Gjul.

Globalt spiller energieffektive løsninger for klimatisering også en sentral rolle. Rundt halvparten av verdens samlede elektrisitetsproduksjon blir forbrukt i elektriske motorer, og de fleste av disse driver vifter, pumper og kompressorer i bygg og industri.

- Her finnes selvsagt store potensialer for effektivisering, men det fordrer at fokuset ikke avsporer. Det er i driftsfasen våre produkter har sitt bidrag til utviklingen, og det er der fokuset må være, fastslår han.

Hva tror dere skal til for å nå FNs bærekraftsmål?

- Dette er selvfølgelig et svært vanskelig spørsmål. Enkle svar og løsninger finnes nok ikke, og her ligger mye av utfordringen. Med fare for å påpeke det åpenbare, vil det i hvert fall kreve en omforent innsats der alle er sitt ansvar bevisst, sier Gjul.

En annen forutsetning er at vi klarer å differensiere mellom gode intensjoner og faktiske konsekvenser, fortsetter han. Vi har ikke råd til å la oss avspore av grønne gimmiker og symbolpolitikk.

- Dette krever et edruelig forhold til proporsjoner, påvirkningskraft, kostnader og reelle konsekvenser. Nye løsninger, nye støtteordninger, nytt regelverk og ny teknologi må derfor vurderes med kritisk blikk, der man ser på hva de faktiske konsekvensene blir. Det som tilsynelatende innføres med de beste intensjoner, kan nemlig ha motsatt effekt av det man prøver å oppnå, påpeker Gjul.

- Engasjement er uten tvil en forutsetning for alt. Både Frank og jeg ser frem til å diskutere både små og store løsninger med engasjerte bransjekollegaer på Solstrandkonferansen, avslutter han

Powered by Labrador CMS