HARDT UT: Bård Baardsen (til venstre) og Rolf Iver Mytting Hagemoen kritiserer den avtroppende regjeringen for å prøve å gå bort fra både klimaforlik og EU-direktiver.

ENERGI & MILJØ

Slakter forslag til ny tek

Mens strømprisene er høyere enn noen gang, får regjeringen knusende kritikk for et tek-forslag som ikke stiller strengere krav til energi i bygg. Novap forventer at den nye regjeringen kommer med en helt ny forskrift.

Published

Norsk Varmepumpeforening kommer med knusende kritikk av den avtroppende regjeringen og forventer helomvending fra den nye.

– Vi har hatt åtte år med en regjering som ikke har virket veldig opptatt av energieffektivisering, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Han snakker om forslaget til revidert byggteknisk forskrift – tek. Mange i byggenæringen går knallhardt ut mot et forslag som ikke strammer inn energikravene.

– Følger ikke opp

– Det som skulle komme nå, var nesten nullenergibygg. Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, hadde et forslag som politikerne overkjørte. Nå er det ikke innstramming i det hele tatt, ifølge Hagemoen.

Bård Baardsen, som er rådgiver for politikk og rammebetingelser i Novap, mener at regjeringen setter mange gamle beslutninger til side:

– Det er veldig mange ting som ikke følges opp. EU-direktiver, stortingsvedtak og forskjellig. Først og fremst klimaforliket fra 2012, som alle partiene bortsett fra Frp var med på – også de tre som sitter i dagens regjering, sier Baardsen.

Ifølge klimaforliket skulle energikravene skjerpes til nesten-nullenerginivå i 2020.

Venter nytt forslag

Baardsen venter rett og slett at den nye regjeringen legger hele forslaget i skuffen og kommer med et nytt:
– Det vil være en dårlig start på en ny regjeringsperiode hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet aksepterer at man ikke følger opp klimaforliket, sier han.

Følger bare kravene

Hagemoen og Baardsen mener at potensialet er stort for å energieffektivisere både eksisterende bygg og nybygg. Eiendomsutviklere og entreprenører flest flest følger bare minimumskravene, men ikke mer.

– De mest ambisiøse strekker seg lenger, men de aller, aller fleste følger tek og går ikke en millimeter lenger. Hvis vi vil ha mer energieffektive nybygg, så må vi stramme inn energikravene. Realiteten er at veldig mange bygg de siste årene er bygd med helelektrisk oppvarming fordi byggereglene tillater det. Hvis vi skal få redusert energibruken i bygg ved å bruke mer varmepumper og solceller, så må det stimuleres til det i byggeforskriftene, sier Hagemoen.

Foreningen peker på rapporter og analyser fra Multiconsult og Erichsen & Horgen. De dokumenterer både at energibruken i nye bygg kan reduseres betydelig med varmepumper og at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke varmepumper.

– Men dagens regjering feiger ut, viderefører dagens krav og kaller det nesten-nullenerginivå. De har rett og slett jukset, ifølge Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Bygg kan ikke bli grønne

I høringsuttalelsen sin til ny tek skriver Novap blant annet at:

  • Forslaget til endringer i tek er ikke i tråd med klimaforliket fra 2012.
  • Forslaget bidrar ikke til å oppfylle Norges klimamål.
  • Norge har ikke noen definisjon av primærenergifaktorer eller nesten-nullenergibygninger.
  • Det betyr at norske bygg ikke kan defineres som grønne etter klassifiseringen til EU.
  • Det igjen betyr at norske byggeiere og norsk eiendomsbransje ikke kan få grønne lån og oppnå de beste lånebetingelsene.
  • Det bør lages rammekrav for levert energi med utgangspunkt i kravene fra Futurebuilt. For mange bygninger er energirammen under halvparten av kravene som regjeringen foreslår.
Powered by Labrador CMS