Dag Anders Wikse, salgssjef i Munters Norge inspiserer ventilasjonsaggregatene som de har vært med å levere til Morrow Batteries i den påbegynte pilotfabrikken.

ENERGI OG MILJØ

– Den største avfukteren levert i Norge

I Arendal bygges pilotfabrikken til Morrow Batteries, og i de tørre og rene rommene er det svært strenge krav til renhet og tørrhet. Bli med inn på byggeplassen og se hvordan infrastrukturen blir bygget.

Published Last updated

Morrow Batteries

  • Morrow Batteries AS er et norsk foretak som ble etablert i 2014
  • Morrow skal produsere bilbatterier til elbiler 
  • Det er forventninger om at dette skal skape over to tusen arbeidsplasser

Nemitek.no får være med på innsiden av både forskningslaben og byggingen av pilotfabrikken til Morrow Batteries. I Arendal skal pilotfabrikken legge grunnlaget for gigafabrikken som til slutt skal produsere 42 gigawatt årlig. 

– Er dette den største avfukteren levert i Norge?

– I Norge, foreløpig, ja, vi er ganske sikre på det, sier Dag Anders Wikse, salgssjef i Munters Norge. 

Tørre og rene rom

Hva er det som krever en avfukter av denne størrelsen? Det er tørr- og renrommene som er bygget inne i fabrikken. Når batteriene skal settes sammen er det svært viktig at miljøet er rent og tørt, da den minste partikkel kan forårsake problemer i batteriene.

– Tørr og renrommene er grunnlaget for batteriproduksjonen. For å produsere batterier er man avhengig av både tørr nok luft og ren nok luft. Det er forutsetningen for å få den kvaliteten man må ha, forteller Terje Erlandsen, som er prosjektleder på infrastruktur i Morrow Batteries.

Viktigheten av å få ren og tørr nok luft blir ikke undervurdert i prosjektet. De tekniske kravene fra Morrow inkluderer flere ISO-krav, generelt er de satt til ISO7 og 8. Utover dette stilles det også svært høye krav til luften som leveres.

– Dette er egentlig et stort avfuktingsaggregat med varme- og kjølefunksjon i tillegg, slik at du holder det ønskede duggpunktet i tørrrommet. Det er også filtrering før og etter, og HEPA-filter i taket sånn at det også er et renrom, forteller Wikse mens han viser oss rundt installasjonene.

Dag Anders Wikse, salgsjef i Munters og Terje Erlandsen, prosjektleder i Morrow Batteries, inspiserer byggeplassen.

For de svært teknisk interesserte utbroderer Wikse ytterligere.

– Når det gjelder krav til temperatur og fuktighet i de forskjellige systemene vil ofte temperatur være normal arbeidstemperatur – 22-23°C, mens fuktighet vil variere fra -5°dp til -50°dp. Vi må da tilføre alt fra -7° til -65° i duggpunkt for å opprettholde romforholdene.

– Noen vil kanskje lure på hvorfor vi benytter duggpunkt og ikke relativ fuktighet for regulering av fuktigheten. Det er fordi vi ligger ofte veldig lavt på fuktinnholdet i luften. Som et eksempel kan vi benytte 22°C og -50°dp, dette tilsvarer faktisk bare 0,15%RF og 0,02g/kg vanninnhold. Da sier det seg selv at vi må benytte duggpunkts regulering siden det vil være vanskelig å regulere etter relativ fuktighet, forteller Wikse.

F.V: Lars Aasberg, servicesjef i Munters, Ole Petter Jahren, landssjef Norge i Munters, Terje Erlandsen, prosjektleder Morrow Batteries, Dag Anders Wikse, salgssjef i Munters, Håvard Fjellstad, senior prosjektleder i Munters.

Trekløver av leverandører

Leverandørene

EQUANS: stor internasjonal aktør som leverer, designer og drifter tekniske løsninger. Hovedkvarter i Frankrike.

Munters Norge: en del av et stort internasjonalt konsern som leverer luft- og klimabehandling. Hovedkvarter i Sverige.

IAQ: teknisk leverandør med hovedkvarter i Malaysia.

For å levere tørr- og renrommene har Morrow hentet inn tre likestilte aktører som skal ferdigstille disse, Munters, IAQ og EQUANS. Det er Veidekke som er totalentrepenøren på prosjektet.

– Munters står for selve aggregatene som produserer den tørre og rene luften. IAQ står for vegger og tak i selve tørrommene. EQUANS står for alt mulig annet, forteller Erlandsen mens han og Wikse inspiserer aggregatene.

EQUANS fungerer som totalentreprenør for tørr- og renrommene.  De har bred erfaring fra store industrielle prosjekter med på å bygge tørr- og renrom til batterifabrikker i Europa.

Forskningslabratorium

I Grimstad jobber det forskere som skal finne de neste materialene som fremtidens batterier skal bygges av. Der har leverandørene allerede levert tørrrom for at Morrow skal kunne forske på nye materialer som kan brukes til fremtidens batterier. 

Sammen med Munters og ansatte hos Morrow får vi lov til å gå inn i et av tørrrommene, og det er merkbart hvor tørr luften er. Inne i disse rommene eksprimenterer forskningsstaben til Morrow Batteries med å sette sammen prototyp-batterier.

F.V: Dag Anders Wikse, salgsjef Munters, Ole Petter Jahren, landssjef Norge i Munters, Håvard Fjellstad, senior prosjektleder i Munters, Lars Aasberg, servicesjef i Munters og Per Håkon Pedersen Finne, forskningsingeniør i Morrow Batteries.

Forskningsingeniør i Morrow Batteries, Per Håkon Pedersen Finne, kom til Morrow for under et år siden, og har tatt fatt på arbeidet som forhåpentligvis skal resultere i ny batteriteknologi.

– Målet til Morrow er jo å produsere bærekraftige og kostnadseffektive batterier. Det arbeidet starter i laben, forteller Finne.

– Man må finne materialer som fungerer i batteriene, som man kan teste over lengre tid, og som har bedre ytelse enn det man har fra før.

Finne er også klar over viktigheten av å ha det perfekte miljøet når han skal være med på å utvikle de nye batteritypene.

– Tørrrommene er svært viktige. I batteriene er det «alfa-omega» å ha minst mulig vann. Vann fører til at parasittiske reaksjoner skjer, og at livsyklusen til batteriene blir dårligere.

Per Håkon Pedersen Finne, forskningsingeniør i Morrow Batteries

Veien videre

Arbeidet med ferdigstillingen av pilotfabrikken fortsetter, og den skal ifølge Morrow selv stå ferdig i 2024. Etter dette vil arbeidet fortsette med å bygge ut gigafabrikkene på samme område som til slutt vil være på 240.000 kvadratmeter – og det vil være behov for opp mot 2.400 mennesker som skal jobbe på anleggene. 

Powered by Labrador CMS