Fagdirektør Mads Mysen holder kurs i velfungerende behovsstyrt ventilasjon.
Fagdirektør Mads Mysen holder kurs i velfungerende behovsstyrt ventilasjon.

Lærer opp bransjen i velfungerende behovsstyrt ventilasjon

I høst holder GKs fagdirektør Mads Mysen 15 foredrag rundt i Norge, i regi av NemiTek. Mysen er en av landets fremste eksperter på ventilasjon og inneklima og vil dele kunnskap om: vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling.

Published Last updated

Valg av vifteregulering med minimum energibruk

Kurset vil gi kunnskap om formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Det blir en gjennomgang av prinsippene for vifteregulering - trykkregulering, trykkoptimalisering og spjeldoptimalisering og fordelene og ulempen med disse.

Kurset ser også på gode løsninger for å dekke enklere romfunksjoner som lager, kopirom o.l på en rimelig måte uten at det forringer anlegget for øvrig. Vi ser på hvordan man kan bruke krav til SFP ved minste og største luftmengdebehov og hvordan man skal dimensjonere og energiberegne anlegget i forhold til samtidighet.

Finn lokasjoner for kurset og meld deg på.

Valg av romklimatisering og luftmengder

Hva er ventilasjons rolle for romklimatisering, brukernes ulike preferanser og romregulering slik at vi oppnår godt inneklima? Det blir en gjennomgang av personlig klimatisering og teknologiske muligheter for å gjøre alle fornøyd.

Vi ser på luftmengdebehov i belyser viktigheten av å følge opp og endre temperatur-set punkt. Vi ser på hvordan ventilasjonseffektiviteten påvirkes av behovsstyrte luftmengder og viktigheten av fleksible løsninger.

Overlevering uten feil

Det blir gjennomgang av egnet innreguleringsprotokoll for VAV-anlegg, belastningstestene max-max-min og min-min-max og hvilken dokumentasjon som inngå i overeleveringen for å identifisere og fjerne feil før driftsfasen.

Effektiv drift og utvikling

Gode driftsverktøy er nødvendig for at anleggene ikke skal bli for kompliserte. Det blir derfor en gjennomgang av krav til driftsverktøy og eksempler på gode løsninger som gjør det enkelt å opprettholde funksjonen og vidererutvikle anleggene hvis behovene endrer seg.

I den siste delen av kurset berøres temaer som ringledningsventilasjon, oppvarming med ventilasjon, klimaendringer, skybaserte SD-anlegg, inneklimaleasing og coronaventilasjon. Her blir det mulig for deltakerne å velge tema for ytterligere fordypning, så meld deg på og still dine spørsmål.

Finn ditt nærmeste kurssted og meld deg på!

23.09.2020: Trondheim

24.09.2020: Bodø

29.09.2020: Vestfold/Telemark

30.09.2020: Lillehammer

07.10.2020: Sørlandet

08.10.2020: Oslo

20.10.2020: Stavanger

21.10.2020: Haugesund

03.11.2020: Bergen

05.11.2020: Østfold

10.11.2020: Tromsø

11.11.2020: Harstad

19.11.2020: Mo i Rana

24.11.2020: Ålesund

25.11.2020: Molde

* Det kan bli begrenset antall deltakere grunnet Covid-19

Powered by Labrador CMS