Seopp-huset-på-Årvoll-i-Oslo

Byråkrati hindrer energikutt

Søknadsprosessen hindrer folk i å spare energi i boligene sine.

Published

Det blir for dyrt og tar for lang tid. Selve søknadsprosessen hindrer folk i å spare energi i boligene sine.Tekst: Georg Mathisen– Insitamentene er best for nybygging. De er ganske dårlige for å oppgradere boliger fra 60-, 70- og 80-tallet, fastslår Lars Arne Bø. Seniorrådgiveren i Sintef har sett på byggesaksbehandlingen i de tre største byene i Norge.

Glemt tema

– De største bykommunene i landet har stort fokus på energibruk og klimautslipp i nye byggeprosjekter, men det virkelige potensialet for utslippskutt ligger i den eksisterende bygningsmassen, peker han på.Både Oslo, Bergen og Trondheim har mange 40 til 60 år gamle småhus. Der er mulighetene store for å kutte utslippene. Men hvis tomten skal utnyttes bedre eller det skal bygges høyere, så må det gjerne søkes. Det er slett ikke gratis. – Dette er et litt glemt tema, mener forskeren.

16 000 kroner

Reglene er like, mens gebyret for å søke om dispensasjon fra selve søknadsplikten varierer fra 5000 til 16 000 kroner i de tre kommunene.– Det er først og fremst blitt tydelig at kommunene ikke har klare nok målsettinger for energioppgradering av den eksisterende bygningsmassen, sier Bø. Sammen med kollega Anne Gunnarshaug Lien står han bak en rapport som anbefaler kommunene å droppe gebyr for alle energitiltak på eksisterende bygninger, inkludert gebyret for å søke om dispensasjon.Foreløpig vet de ikke hvor mange saker det gjelder. De håper å få mulighet til å forske videre på temaet. Rapporten som er klar nå, er det Husbanken som har støttet.

Blir ikke gjort

– Når gebyrene er så dyre, så kan det være at ting enten gjøres ulovlig eller at de ikke blir gjort. Mye det siste, ifølge Lars Arne Bø.Den vanskelige søknadsprosessen bidrar også til at færre får ned energibruken og utslippene fra de gamle husene sine. Ikke engang erfarne byggmestere klarer alltid å komme seg gjennom søknadsprosessen noenlunde enkelt – og da er det klart at det blir vanskelig for en huseier uten spesiell bakgrunn hverken fra byggenæringen eller byråkratiet.Bø har arbeidet som kommunal saksbehandler på byggesaker selv, både i Trondheim og Oslo. – Det er ikke lett. Da jeg så flyttet over i konsulentbransjen, så jeg at selv om jeg trodde jeg behersket det, så var det vanskelig, sier han.

Powered by Labrador CMS