Per Skorge, Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Foto: Gina Aakre

​I skogen vår vokser 11 milliarder klimaløsninger

Trær er viktige verktøy i klimakampen.

Published

Trær er viktige verktøy i klimakampen. En samlet skognæring står nå bak kampanjen, Tenk Tre for å få andre næringer til å tenke på skogen. - Skal vi få til et grønt skifte er vi avhengig av å bruke skogen vår, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

I dag har vi tre ganger så mye skog i Norge som vi hadde for hundre år siden. For hvert tre vi hogger, planter vi nye trær. Norges skogeierforbund forklarer viktigheten med bruk av trær.

- Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO2 fra atmosfæren. Derfor er bruk av tre et viktig verktøy i kampen mot klimaendringer, sier generalsekretær, Per Skorge.

Må velge tre i fremtiden

Skal vi nå FNs klimamål må alle velge fornybare løsninger som tre. Skogeierforbundet har nå gått sammen med resten av skognæringa for å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen og samtidig øke norsk verdiskaping gjennom kampanjen Tenk Tre.

– FNs klimapanel er sier i alle sine scenarier at vi må bruke mer tre og bruke skogen mer aktivt. Vi skal lytte til dem, sier Skorge.

Mange fordeler ved å bruke tre

Å bruke tre gir dobbel klimagevinst. Økt bruk av tre reduserer nemlig mengden CO2 i atmosfæren på to måter.

- Gjennom fotosyntesen omdanner trærne vann og CO2 til karbohydrater og oksygen (lenke). CO2 lagres i trærne og treproduktene. I tillegg kan vi erstatte fossile råvarer og hindre utslipp fra produksjonen av disse, forklarer Skorge.

For hvert tre vi hogger i Norge, så planter vi nye trær. Foto: Istock

Bruk av tre gjør det enkelt også med gjenbruk og gjenvinning. Treprodukter kan gjenvinnes som CO2-nøytral bioenergi, eller til andre trebaserte produkter som for eksempel spon- og fiberplater. I noen sammenhenger kan heltre også gjenbrukes til nye produkter.

Et av verdens mest bærekraftige skogbruk

Etter krigen ble det lagt stor vekt på å bygge opp skogressursene våre. Derfor ble det plantet enorme mengder trær som skulle sikre fremtidens skognæring.

- Takket være innsatsen på 50- og 60-tallet har vi i dag tre ganger så mye skog som det vi hadde for hundre år siden, sier Skorge.

I Norge hogges det 13 millioner kubikkmeter skog hvert år. 2 millioner kubikkmeter blir til ved, mens de øvrige 11 millionene blir til trevirke eller annen industrivare. Samtidig vokser skogen med 25 millioner kubikkmeter i året. Det betyr likevel ikke at vi kan doble hogsten.

- I Norge har vi på kort sikt potensiale til å øke hogsten med 15-20 prosent uten at det går utover en bærekraftig forvaltning, sier Skorge. 

Tre er fremtiden

Skorge mener flere begynner å få øynene opp for skogens betydning.

- Tre er fremtiden. Det er så mange gode argumenter og fordeler, med klimargumentet på toppen. Tre er ikke bare bra som råstoff, men også som grønne arbeidsplasser over hele landet, avslutter Skorge. 

 

Tekst: Norsk Landbrukssamvirke.

Powered by Labrador CMS