Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri.

Lagrer solenergi på brukte bilbatterier

Effekttoppene reduseres med fornybar solenergi.

Published

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.Anlegget er det første av sitt slag i Norge og er på totalt 109 kWh.- Kultur- og idrettsbygg er opptatt av å følge opp byrådets satsing på miljø, og vi vil være en pådriver for å gjøre idrettsanleggene våre mer miljøvennlige, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.- Energilagringssystemet som er etablert på Bislett stadion vil gi oss en langt bedre utnyttelse av energiproduksjonen fra solcellepanelene, og styringssystemet vil bidra til å redusere energibruken, sier Grimsby.Energilagringsystemet kommuniserer med solcelleanlegget. Etter installasjon av batterier, vil overproduksjonen av solstrøm starte opp ladesyklusen til batteriene som kan benyttes enten til å justere energitoppene, eller på de mest belastede tidspunktene som under arrangement hvor det brukes ekstraordinært mye strøm.

Sentrale miljøtiltak på Bislett stadion

  • Varme og strøm til stadion er fra fornybare kilder (grønne sertifikater)
  • Det er gjennomført tiltak for å kutte i energiforbruket
  • Solcelleanlegg - 1100 m2 med høyeffektive solcellepaneler
  • Eget batterianlegg for energilagring
  • Kildesortering

Energilagring

I tillegg er anlegget på Bislett stadion spesialtilpasset slik at det kan benyttes som reservekraft hvis strømmen går.Med energilagring og et godt styringssystem på plass, vil energibruken kunne styres etter når det er behov for å bruke energien på stadion. Batterianlegget og styringssystemet er levert av Eaton, og består av gjenbrukte batterier fra Nissan Leaf.- Batteriene sørger for at toppene reduseres med fornybar solenergi. Dette bidrar til å skape et mer robust og stabilt strømnett. Kultur- og idrettsbygg tar derfor et viktig samfunnsansvar ved å installere batterier med strømstyring, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton i Norge.Solcelleanlegget på Bislett stadion ble etablert sommeren 2018. Det er på 1100 m2 og dimensjonert for å produserer drøye 150 000 kwh per år. Solcelle-modulene er plassert mellom takbjelkene på tribunetakene og er ikke synlige fra gateplan. Inne på stadion er det etablert en skjerm som viser hva solcelleanlegget produserer av strøm. Prosjektet har fått støtte fra Oslo kommunes Klima- og energifond med kr 3,68 millioner.Det er teknisk personell hos Abmas Elektro som har utført arbeidet både ved installasjon av solcelleanlegget og installasjonen batterilagringsystemer.

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019

Som miljøhovedstad har Oslo fått en viktig oppgave: Vi skal gjennom våre handlinger være en rollemodell og dele våre miljøløsninger med andre byer. Oslo skal redusere utslipp og tilpasse byen klimaendringer og forvalte våre ressurser mer sirkulært. Oslo skal halvere klimagassutslippene innen 2020 og bli en nullutslipps-by innen 2030. For å nå dette målet er det viktig å legge til rette for at flere kan utnytte kortreist fornybar energi som solenergi representerer

– Batteriene sørger for at toppene reduseres med fornybar solenergi. Dette bidrar til Ã¥ skape et mer robust og stabilt strømnett. Kultur- og idrettsbygg tar derfor et viktig samfunnsansvar ved Ã¥ installere batterier med strømstyring, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton i Norge.
Powered by Labrador CMS