Digitalt stoffkartotek – rett i lomma

ProsjektDok samler alle dataene du trenger. På ett sted.

Published

Alle produktene samlet på ett sted, og sjekket mot krav til miljø, kjemikalier og FDV. Prosjektdok er laget for å samle og sortere produktinformasjonen.Nobb-databasen fra Byggtjeneste og bransjedatabasene fra Elektroforeningen og Norske Rørgrossisters Forening. Produktdata fra alle databasene er samlet i Prosjektdok.

Miljøkrav

Det nye verktøyet skal gi entreprenørene kontroll på produktdataene gjennom hele prosjektet. Det er entreprenørene selv som har ønsket seg noe slikt, ifølge administrerende direktør Halvard Gavelstad i Byggtjeneste.– Blant annet er det viktig for entreprenørene at de enkelt kan oppfylle lovkravene. Prosjektdok gjør det lettere for entreprenøren å levere på kravene til miljø, kjemikalier og FDV-dokumentasjon, sier Gavelstad.

Breeam-lister

Han trekker blant annet frem Breeam-Nor: Produktene som planlegges brukt i et prosjekt, organiseres i åtte Breeam-lister.– Dette er verktøykassen for enklere produktplanlegging og innkjøp, og for sjekk mot kravene som stilles for Breeam-Nor-sertifisering, ifølge Byggtjeneste.Stoffkartoteket i Prosjektdok gir oversiktlige varslinger om kjemikalier i prosjektet. Det gir beskjed om behovet for å vurdere risiko og for å bytte ut produkter, og det oppdateres i sanntid.

FDV-informasjon

– I Prosjektdok samles alle produktene som hver entreprenør, underentreprenør og leverandør planlegger å bruke i prosjektet. Siden det kan gjøres før produktene kjøpes inn, kan du unngå å velge feil produkt. Du unngår å bruke miljøfarlige stoffer og produkter som ikke passer med kvalitets- og miljøkravene i prosjektet, ifølge Gavelstad og Byggtjeneste.Til slutt kan Prosjektdok brukes til å overlevere FDV-informasjon til byggherren, i det formatet du ønsker.Norconsult, Logiq, Eco Online, NCC, Backe Oppland og Kruse Smith er blant dem som har vært med i det to år lange utviklingsarbeidet.

Powered by Labrador CMS