SIGNALBYGG: Universitetsbiblioteket i Coventry ble bygd som verdens største ventilerte bygning.
SIGNALBYGG: Universitetsbiblioteket i Coventry ble bygd som verdens største ventilerte bygning.

VENTILASJON

Naturlig – mer enn bare å åpne vinduene

LONDON: Det går an å utrette store ting med naturlig ventilasjon, men det avhenger av at kundene vet hva de holder på med, fastslår bygningsprofessor Malcolm Cook.

Published

Cook forteller om det som var verdens største naturlig ventilerte bygning da den ble modernisert: Det 12.000 kvadratmeter store universitetsbiblioteket i Coventry.

– Naturlig ventilasjon er mer enn bare å åpne vinduer og dører. Det dreier seg om hele styringssystemet, understreker han.

Vi kan få stimulerende arkitektur, informative simuleringer, behagelig temperatur, god inneluftkvalitet og 15–20 prosent energisparing.

Malcolm Cook

Dagslys

Universitetet i Coventry bestilte et bygg som skulle være energieffektivt og miljøvennlig da det ble oppgradert i 2019. Akkurat det er det mange byggherrer som sier. Men her sa de mer. Her skulle det i tillegg brukes naturlig ventilasjon og dagslys, og det skulle vært klart for at det kan komme til å bli brukt mer datautstyr i fremtiden.

Biblioteket ligger også ved en bråkete ringvei som er hevet over bakken. Dermed måtte det håndtere støy og forurensning.

– Det er kryssventilert med inntak lavt nede og utslipp høyt oppe, forklarer Cook. Han er professor i bygningsytelse og analyse på Loughborough-universitetet.

Under 28 grader

– Universitetet ville at bygningen skulle være naturlig ventilert med dagslys som den primære lyskilden. Det bød på designutfordringer, sier Malcolm Cook.

En av de mer kuriøse: Når vinduene skal kunne åpnes, er det alltid fare for at studenter kaster ut bøker fra dem.

– Vi brøt opp gulvplanen med fem lysbrønner, forteller han.

Med varme og kjøling lagret i veggene endte den midtengelske bilbyen opp med et universitetsbibliotek som har gått over 25 grader i innendørstemperatur mindre enn en prosent av tiden. Over 28 grader har det ikke vært siden ombyggingen.

STORT: Kontroll, testing og en bevisst kunde er det som skal til for å få til store ting med naturlige ventilasjon, mener Malcolm Cook.
STORT: Kontroll, testing og en bevisst kunde er det som skal til for å få til store ting med naturlige ventilasjon, mener Malcolm Cook.

Hybrid

Cook bruker det akademiske senteret ved Judson-universitetet i Elgin i Illinois, USA, som et annet eksempel på at det går an å bruke passiv ventilasjon mer:

– Her er klimaet mer utfordrende. Det er mange timer der det er for varmt og for fuktig til å bruke naturlig ventilasjon. Samtidig er det mange timer der vi ikke trenger mekanisk kjøling. Derfor skapte vi en hybrid løsning der det ventileres naturlig så mange timer som mulig, sier han.

I praksis betyr det at senteret har to systemer. Det passive systemet bygger på luft som strømmer gjennom bygget nedenfra og opp. Om sommeren og vinteren er det så full aircondition med en egen luftbehandlingsenhet i kjelleren.

– Store ting

Resultatet er store innsparinger. I USA går gjerne halvparten av energien med til kjøling – her er mye av den erstattet av naturlig kjøling.

– Store ting er mulig med naturlig ventilasjon. Vi kan få stimulerende arkitektur, informative simuleringer, behagelig temperatur, god inneluftkvalitet og 15–20 prosent energisparing, sier Cook.

Da trengs det tre ting: Kontroll med riktige settpunkter og brukerkontroll når det er nødvendig. Skikkelig testing – Cook råder til å teste absolutt alt og å teste det to ganger, og slik at fininnstillingene skal holde i to år. Og for det tredje: En kunde som skjønner hvordan driften er planlagt.

– Kunden må involveres i designbeslutningene. Når ikke det skjer, opplever vi for eksempel at kundene klager på at ventilasjonen ikke fungerer – fordi de ikke kan høre den, sier han.

Godt på gulvet

Malcolm Cook og kollegene hans på Lougborough-universitetet har også sammenlignet takmontert og gulvmontert ventilasjon.

– For å levere sammenlignbare forhold trengte takmontert 16.500 liter i sekundet og 12 grader. Gulvmontert klarte seg med 9500 liter i sekundet og 15 grader. Gulvmontert sparte oss for mange liter og mye kjøleluft, sier han.

– Dessuten blandes luft fra taket med luften som allerede er inne. Det er ikke bra i en pandemi. Ventilasjon på gulvet kommer inn lavt og lar deg få inn frisk luft. Det er energieffektivt og sunt, sier Cook.

Powered by Labrador CMS