KONFLIKTDEMPERE: De forteller om hvordan de kan løse konflikter i bransjen – Marianne Røiseland (fra venstre), Tore Strandskog, Kari Sandberg og møteleder Leo Ajkic. Kanskje kommer det egne prosjektmeglere som kan løse konflikter før de går til retten.

Byggebråk koster milliarder

– Den største vinneren er advokatene.

Published

Internkrangel i byggenæringen koster flere milliarder kroner. – Den største vinneren er advokatene, konstaterer Nelfo-direktør Tore Strandskog.Sammen med EBA-sjef Kari Sandberg og Rørentreprenørenes Marianne Røiseland fronter han byggenæringens ferske rapport om bråk på byggeplassen og hvordan konfliktnivået kan bli lavere. Du leste først om hvordan voksne mennesker krangler som småunger på byggeplassen, på Nemitek.no i februar.

Fem milliarder

– I Danmark viser en undersøkelse at konflikter i prosjektmarkedet årlig koster 3,5 milliarder danske kroner, forteller Strandskog. Det vil si 4,5 milliarder norske. Kari Sandberg forteller om tilsvarende tall i Norge: De største medlemmene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg forteller at de er i tvister om fem milliarder kroner.Marianne Røiseland snakker om hvor viktig det er for rørleggeren og de andre fagfolkene å komme inn tidligere i prosjektene:– Når vi ikke bare legger noen rør, men er med på prosessen, blir det supergode bygg. I 2019 er det passé å effektivisere slik at vi jobber etter samlebåndsprinsipp. Det er ingen som har lyst til å jobbe på den måten – heller ikke norske håndverkere, sier Rør Norge-direktøren.

Norsk standardkrangel

Tore Strandskog mener den typiske konflikten dukker opp når det blir avvik fra Norsk Standard.– Så er det viktig å få frem at man ofte spekulerer i kontraktsforståelse. Det skaper konflikt, og så hales tiden ut til det nærmer seg en rettstvist. Dermed inngår den andre parten kanskje et forlik som man ellers ikke ville gjort, sier han.Bonuser er også et tydelig eksempel på noe som driver konflikter. Hvis marginene er knappe og grådigheten stor, er bonusen en drivkraft som forsterker konflikten, oppsummerer Strandskog.Han mener at alle i bransjen er tapere. Konflikter er en tap-tap-situasjon, for å skrive om en konsulentfrase. De går ut over lønnsomheten, og de gir også et samfunnsøkonomisk tap.

Rammer rekruttering

Røiseland understreker at konfliktene også går på rekrutteringen løs:– Det var fetere å jobbe for Obama enn det er for Trump. Det gjør noe med omdømmet når konfliktene blir så mange. Hvis du mister det omdømmet, blir du en mindre attraktiv arbeidsplass og det er vanskeligere å få de beste til å jobbe hos deg.Ofte er det hovedentreprenørene som får skytset rettet mot seg.– La meg si det én gang for alle: Det vi tjener på, er å gjøre jobben sånn som den er blitt i henhold til kontrakten. Det er ingen som tjener på at vi har tvister, og i tillegg taper vi kvalitet, sier Kari Sandberg.

Verst i byene

Det viser seg at konfliktene er høyere i de største byene enn i omlandet. Konflikttettheten henger litt sammen med befolkningskonsentrasjonen.– Så har det vært kritikk mot rådgiversiden som vi må ta på alvor, og så må vi ta en dialog med byggherresiden. I prosjektet «Sammen 2020» diskuterer vi å etablere prosjektmegling; å trene opp gode meglere som kan gå inn i konflikter og løse dem før de når rettsapparatet, forteller Tore Strandskog.De tre bransjetoppene er ikke i tvil om hva som kan løse konfliktene, nemlig: Tillit, respekt og folkeskikk. Samarbeid, kort og godt.

Powered by Labrador CMS