KREVER HANDLING: Daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek.

Opprop til kommunalministeren

NemiTek og ti andre bransjeforeninger har signert et felles opprop til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hvor de ber departementet iverksette Regjeringens forslag til skjerpede krav om energifleksible oppvarmingsløsninger i byggteknisk forskrift fra 1. januar 2019.

Published Last updated

NemiTek og ti andre bransjeforeninger har signert et felles opprop til kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup hvor de ber departementet iverksette Regjeringens forslag til skjerpede krav om energifleksible oppvarmingsløsninger i byggteknisk forskrift fra 1. januar 2019.

18. oktober 2018 uttalte tidligere kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland at Regjeringen da ville ta sikte på å innføre forslaget om at alle bygg over 1000 kvadratmeter skal kunne dekke 80 prosent av sitt varmebehov med energifleksible oppvarmingsløsninger fra 1. januar 2019.

Denne uken sendte NemiTek, Norsk Fjernvarme, Nobio, Energi Norge, Rørentreprenørene Norge, VKE, RIF, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk Varmeteknisk forening og Norges Skogeierforbund et felles brev til statsråd Nikolai Astrup hvor de etterlyser handling.

- Dette er Regjeringens forslag og nå må regjeringen selv ta ansvar og gjennomføre egen politikk, sier daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland.

I brevet vises det til konsekvenser ved ikke å åpne for riktig tolkning av fleksibilitetskravet i TEK 17. Videre ber bransjeforeningene om et møte med statsråden for å presentere konklusjoner fra Erichsen & Horgen-rapporten, som ble lansert på et frokostmøte i Næringslivets Hus denne måneden.

Powered by Labrador CMS