Jan-Erik Kleven, daglig leder i Camfil på ERFA-konferansen 2020.

ERFA 2020: Hvordan lykkes eller mislykkes – og lære av begge deler?

Camfil arrangerte nok en vellykket ERFA-konferanse torsdag 23.januar. Konferansen er en arena for Camfils kunder og samarbeidspartnere, og skal bidra til erfaringsutveksling, kompetanseheving og nettverksbygging. Temaet for årets ERFA-konferanse var "Hvordan lykkes, mislykkes - og lære av begge deler".

Published

Konferansen ble åpnet av daglig leder i Camfil, Jan-Erik Kleven som presenterte årets tema og agenda.

- ERFA står for erfaring, og vi arrangerer denne konferansen for å dele erfaringer som kan bidra til at vi styrkes som bransje. Økende forskjeller i samfunnet skaper grobunn for sosial uro og polarisering. Vi står ovenfor store globale utfordringer på klimafronten, hvor byggenæringen og alle bransjer som eksisterer i den kan bidra til løsninger, sier Jan-Erik Kleven.

Camfil driver med kontinuerlig produktutvikling. Siste skudd på stammen er et nytt HEPA-filter, Absolute V, med 23% lavere energiforbruk. I tillegg satses det på optimalisering av logistikk og transport for å redusere karbonfotavtrykk. Kleven forteller at de ønsker å bidra til et bedre miljøregnskap, hvor transport, miljø og helse står i fokus hos Camfil i 2020.

Fra volum til smartness

For å snakke om utviklingen i BA-sektoren og boligmarkedet, samt nåsituasjonen og utfordringer for aktørene i byggemarkedet var Bjørn-Erik Øye fra Prognosesenteret tilstede. Kort oppsummert presenterer han en konklusjon som gjennom statistikk viser positiv økning i byggemarkedet, men med økt risiko.

- Vi ser at teknisk kompetanse ikke blir delt eller blir formidlet dårlig. Det eksisterer en stor potensiell kundemasse som lengter etter svar på bærekraftige og miljøvennlig løsninger, sier Øye.

Statistikk over utbedringer i eksisterende bygg viser hvordan Norge ligger på verdenstoppen. Det er derimot ikke slik at det alltid er bærekraftige utbedringer som blir gjort. Folk flest er positive til miljøvennlige løsninger, smarthus og bærekraftige systemer, men disse bli altfor dårlig markedsført. Brukerne sliter derfor med å definere hva som er et klimavennlig hjem. Kan vi finne hvilke «gulrøtter» som skal til for å stimulere til miljøvennlig endring?

Energy Performance Contracting

Torfinn Lysfjord i Advansia holdt et spennende foredrag om hvordan de jobber med EPC-kontrakter. Energy Performance Contracting er en metode som gir energisparing med garanti for eksisterende bygg. Metoden garanterer besparelser på driftskostnader gjennom investeringer.

- Du kan budsjettere med garantien. I standarden som er utformet for kontraktene deles gjennomføringen inn i tre faser; Enøkanalyse, installasjon og energioppfølging. Du er nødt til å få det til, stole på standard og stole på det du installerer, hvis ikke kan du få det motsatte av bonus, nemlig minus, forteller Lysfjord.

Lysfjord konkluderer med at EPC er den beste måten å oppnå energibesparelser i bygg. Modellen og standarden fungerer godt, men det er ennå stor skepsis blant entreprenører til modellen og få entreprenører som «tør».

- Det er for få rådgivere som kan fasilitere, og for liten kunnskap om produktet blant byggeiere. Enova lover satsing og prioritet, og skal vi tenke lønnsomt må vi ta tak i eksisterende bygg, sier Lysfjord.

Forskning for klimavennlige bygg

Seniorforsker i Sintef Community, Kari Thunshelle var på ERFA for å snakke om forskning i byggenæringen. Hva er problemet? Hvordan kan vi løse det? Og hvem har bruk for resultatene?

- Bærekraftsmålene er førende for vår forskning. Problemet er klimakrisen, og selv om tiltakene vi retter er tilstedeværende, går det ikke fort nok, forteller Thunshelle.

Hun benytter anvendt forskning i foredraget og illustrerer sine poenger gjennom fem aktuelle forskningsprosjekter som Sintef Community jobber på nå, fra fase til fase. De har mange aktuelle prosjekter som; BestVent, SvalVent, 4RinEU, Cultural-E og Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation. Flere av disse forskningssatsingene går ut på å oppgradere eksisterende bygg.

Thunshelles foredrag viser hvordan man kan få forskning til å bli anvendbar. Hun forteller at tiltakene som er iverksatt går for sakte, og det som fungerer i Norge er ikke nødvendigvis best internasjonalt. En samarbeidsvillig bransje bidrar derfor til gode resultater i forskningen.

Hvordan påvirke luftkvaliteten og helsen?

Sist ut av foredragsholderne er Anders Flyckt fra Camfil som gir oss en oppsummering av hva som skjer på IAQ-fronten (Indoor Air Quality). Her diskuteres igjen miljøperspektivet, men det tas større høyde for folkehelsen og økonomi.

- Hva finnes i luften vi puster inn? Mønsteret i rapporter om temaet er like og viser sammenheng mellom partikler, luftforurensning og dårlig helse. Vi bør tenke på energieffektivitet i bygg, men aldri på bekostning av helse og luftkvalitet, sier Flyckt.

Jan-Erik Kleven og Aksel Smith med Bidragsprisen 2019

Dette driver Camfil sin egen forskning på i deres forskningssenter i Trosa, Sverige. Her skaper de filter som kan ta bort både energiutfordringer, men også beskytter for ultrafine partikler i inneluften.

Bidragspris og inspirasjon

Programmet på ERFA-konferansen 2020 inneholdt også flere inspirerende foredragsholdere som kommentator Jens Aas («Holmenkollstemmen»), sølvmedaljevinner i OL, syklist Emma Johansson og GIN-mester Stig Bareksten. Alle foredragene var i tråd med konferansens tema; "Hvordan lykkes eller mislykkes - og lære av begge deler".

Konferansens fagprogram avsluttet med utdeling av Bidragsprisen for 2019. Dette er en pris som tildeles personer som gjør en ekstraordinær innsats med synliggjøring og profilering av ventilasjonsbransjen.

Bidragsprisen 2019 gikk til pensjonert Camfil Norge-sjef Aksel Smith for hans sterke engasjement for bransjen, for å ha inspirert og motivert både egne ansatte, kunder og bransjen gjennom nesten 40 år.

Powered by Labrador CMS