VIRKELIGHETSFORSKNING: Johan Øvrevik og Folkehelseinstituttet skal studere hvor stor effekt luftrensere har på smitte ute i virkeligheten på norske utesteder.

FORSKNING

Ventilasjon virker best på de mest smittsomme virusene

Både ventilasjon og luftfuktighet virker på flere virus enn bare covid, og aller best på de mest smittsomme virusene. Det sier FHI-ekspert Johan Øvrevik.

Published

I november fortalte han hvordan verden tok feil om covid og ventilasjon. Nå som både covid og influensa rammer stadig flere, forteller Folkehelseinstituttets fagdirektør for forskning hvordan ventilasjon og filtrering ser ut til å hjelpe også på annen smitte.

God luftkvalitet

Det store problemet er at vi har ikke så gode studier som sier hvor mye det virker. Men vi har en del som peker i retning av at det har en funksjon. Særlig i USA har de gått langt i å si at ventilasjon er et tiltak i forbindelse med covid, sier Johan Øvrevik.

Usikkerheten er at amerikanske bygg har hatt dårligere ventilasjon enn norske, med mye omluft, og oppvarmingen har vært mye dyrere. Det er ikke like billig lenger å varme opp byggene i Norge, heller, men fremdeles har norske bygg stort sett god luftkvalitet og frisklufttilførsel der ventilasjonen fungerer som den skal.

Store og små dråper

Det nye for helseforskerne er at de har sett at de ikke kan skille så klart mellom smitte som følger store dråper og smitte som følger små dråper aerosoler. Et paradigmeskifte, kaller Øvrevik det.

Også influensa og de fleste andre luftveissykdommer spres via luftbårne aerosoler og inhalasjon ikke smitte via store dråper i slikt som hoste og spytt. På aerosoler vil jeg anta at ventilasjon har en effekt, sier han.

NYS: Slik sprer bakteriene seg når noen nyser. MIT-professor Lydia Bourouiba har filmet nys i sakte film og viser tydelig hvordan de store, grønne dråpene faller raskt ned, mens de røde aerosolene blir til en sky som driver i luften i opptil åtte meter.

Så er spørsmålet hvor smittsom en sykdom er. Jo mindre smittsom den er, jo tettere må du på en smittet person for å bli utsatt for nok smitte til at du kan bli syk. Når du er tett på, virker ventilasjonen dårligere.

Avstand

Jeg vil anta at all ventilasjon har en effekt på all smittespredning. Men står du veldig nært, har du fortsatt veldig konsentrerte aerosoler fra den som puster og prater i nærheten av deg, forklarer Øvrevik.

Når aerosolene begynner å blande seg med resten av luften i rommet, derimot en meter eller to unna den som er smittet så begynner ventilasjon å bety mer.

På lengre avstander, over trefire meter, er ventilasjon viktig. Men for å være helt ærlige, vet vi ikke hvor effektivt dette er. Vi håper å få gjennomført testing nå i vinter slik at vi får en indikasjon på hvor mye det betyr, sier han.

Studie på utesteder

FHI planlegger nemlig en studie på restauranter, barer og kaféer. De får utplassert luftrensere for å se hvordan rensingen virker på smitte ute i virkeligheten, og ikke bare på laboratoriet.

Øvrevik trekker frem at de luftveisvirusene som smitter mange nå i vinter, følger et sesongmønster. Noen virus som gir influensa eller forkjølelse, smitter flere om vinteren. Dette er kappekledte virus altså virus som er kledd inn av en membran av fett.

Rhinovirus, som også gir luftveisinfeksjon, påvirkes ikke på samme måte. Det er ikke kappekledt, slik at det ikke påvirkes av luftfuktighet. Men en rekke virustyper vil kunne påvirkes av ventilasjon, sier FHI-direktøren.

Trikkesmitte

Han trekker frem kollektivtrafikken som et arnested for smitte. Selv bor han på Holtet i Oslo og tar trikken til arbeid:

Når vi tar trikken om morgenen, er det en «deilig» arena for å spre smitte. På oslotrikken er det stappet inn så mange mennesker som det er mulig å få. I normalt arbeidsmiljø står du naturlig på en halvmeters avstand. På trikken står du bokstavelig talt skulder ved skulder, og det er ingen i Norge som bruker maske nå, slår Øvrevik fast.

Siden det sjelden er noe hepafilter mellom to personer som snakker, har han mer tro på maske som smitteforebygging. Den sammenligner han med en personlig luftrenser der det er du selv som er vifte.

Men de mest smittsomme virusene, der du også risikerer smitte over lengre avstand, er de som antagelig påvirkes i størst grad av ventilasjon og luftfuktighet, slår Johan Øvrevik fast.

Powered by Labrador CMS