TRYGGERE: I Tyskland har regjeringen bidratt til å skaffe seg mer kunnskap om ventilasjon og smitte – og forskerne konkluderer med at kinoen er mange ganger tryggere enn kontoret.
TRYGGERE: I Tyskland har regjeringen bidratt til å skaffe seg mer kunnskap om ventilasjon og smitte – og forskerne konkluderer med at kinoen er mange ganger tryggere enn kontoret.

COVID-19

Fortrengningsventilasjon begrenser smitte

Ventilasjonen i en typisk sal sørger for liten smittefare på kino. Det viser flere forskningsprosjekter.

Published

Fortrengningsventilasjon, med luft som kommer inn nede ved gulvet og trekkes ut oppe ved himlingen. Det er løsningen for å ta med seg aerosolene med covidvirus ut av lokalet. Slik er det gjerne på norske kinoer og i andre lokaler med amfi.

Stiger oppover

– Luften som menneskene i salen varmer opp, stiger oppover. Spesielt den typiske fortrengningsventilasjonen som brukes i kinosalene, gjør seg nytte av denne effekten, sier Gunnar Grün. Han er professor ved Fraunhofers institutt for bygningsfysikk i Stuttgart.

Grün leder også forskningsprosjektet som har fått navnet Cinecov. I Tyskland har nemlig kulturdepartementet gått inn for å støtte forskning på hva ventilasjon betyr for smittefare.

– Dette har den avgjørende fordelen at aerosolene og det viruset som de inneholder, effektivt føres ut av salen, sier Grün.

0,3 prosent

Tidligere har det tekniske universitetet i Berlin kommet frem til det samme. En kinobesøkende puster inn bare 0,3 prosent av de virus-aerosolene som en kontoransatt gjør, ifølge forskning derfra.

RENSING: Gunnar Grün leder Cinecov-prosjektet, som i neste omgang skal se på rensing av luften.
RENSING: Gunnar Grün leder Cinecov-prosjektet, som i neste omgang skal se på rensing av luften.

Det skyldes fortrengningsventilasjonen og muligheten til å øke friskluftandelen til 100 prosent, men også en annen viktig forskjell mellom kinoen og kontoret: Folk på kino snakker ikke så mye med hverandre.

Og de som snakker med hverandre – og også de som som sitter på bakerste rad og er mer opptatt av andre ting enn både film og prating – de er gjerne i samme kohort.

Den tyske smittevernappen Luca bekrefter at smittefaren på kino er liten. Flertallet av forbundslandene i Tyskland bruker appen. Bare 1,7 prosent av koronatilfellene som rapporteres i appen, stammer fra kinoene. Fraunhofer karakteriserer dette som en lav andel.

Sjekker rensing

Nå er forskerne i gang med nye forsøk for å finne ut hvordan viruset oppfører seg i nærheten av en kinobesøker – med og uten luftrensing. Funnene skal innarbeides i nye hygieneretningslinjer, og de skal også bidra til at de besøkende får bedre råd på vei inn til salen.

Den norske bransjen arbeider med løsninger som er bedre enn dagens:

– Det er en rekke av leverandørene som nå jobber med å forbedre sine anlegg, blant annet for å redusere lekkasjer og filtrere bedre. Jeg kjenner ikke til om det er noen forskning om ventilasjonsanlegg og smitte i Norge.

Det sier Ivar Jensen, som leder Rådgivende ingeniørers forenings ekspertutvalg for tekniske installasjoner, til Teknisk Ukeblad.

Restriksjoner til tross for erfaring

Fraunhofer-studien har fått norske kinoer til å kritisere regjeringen for å forskjellsbehandle kulturopplevelser og restauranter sammenlignet med for eksempel kjøpesentre.

– De smitteverntiltakene vi nå blir pålagt har lite med hverken empiri eller egentlig risiko å gjøre, skriver kinosjefene Clarissa Bergh (Lillehammer kino) og Jørgen Søderberg Jansen (Fredrikstad kino) i en kronikk i VG.

– Grunnen er måten lokalene er ventilert på, ofte fortrengningsventilasjon. Når tilluften kommer nedenfra, og avtrekket er oppe ved taket, trekkes utpust og aerosoler opp og ut av rommet. Det er trolig en av grunnene til at det fortsatt ikke er påvist smitte ved noen kinoer verken her hjemme eller ute i verden. Det er ikke hos oss folk blir smittet, ifølge Bergh og Jansen

Powered by Labrador CMS