OVERTOK: O. Berge bestemte seg for å selge Aqualarm vannstoppere. Det kunne drammensfirmaet gjerne gjøre i tillegg til Dropstop-vannstopperen som det skulle utvikle sammen med Datek, men ikke i stedet for Dropstop, konstaterer Oslo tingrett.
OVERTOK: O. Berge bestemte seg for å selge Aqualarm vannstoppere. Det kunne drammensfirmaet gjerne gjøre i tillegg til Dropstop-vannstopperen som det skulle utvikle sammen med Datek, men ikke i stedet for Dropstop, konstaterer Oslo tingrett.

O. Berge brøt vannstopperkontrakt – må betale 11 millioner i erstatning

Datek og O. Berge skulle utvikle smarte vannstoppere sammen. Nå må Berge betale 11 millioner i erstatning til smarthusfirmaet, fastslår Oslo tingrett i en dom.

Published Last updated

– O. Berge hevet rammeavtalen uten å ha lov til det, mener Datek.

– Partene var enige, og uansett hadde avtalen falt bort fordi Datek hadde fått nye eiere, mener O. Berge. Oslo tingrett er enige med Datek.

Dropstop

Det hele dreier seg om vannstoppere. Datek Smart Home, som selger smarthusløsninger, ble enige med O. Berge om å utvikle en slik vannstopper – en ventil og lekkasjesensor som fikk navnet Dropstop.

Opprinnelig var planen å utvikle en enkomponentløsning – en smart sensor der styringsenheten var integrert i ventilhuset. De to firmaene skrev under en rammeavtale i februar 2018.

Ventilbom fra Kina

Utviklingen tok lengre tid enn de hadde regnet med. Ikke minst fordi det viste seg at ventilen som Datek Smart Home kjøpte fra Kina, ikke lot seg sertifisere. Den manglet dokumentasjon.

Samtidig hadde også Datek Smart Home fått nye eiere. Da samarbeidet begynte, var selskapet eid av gründerne og het Evaki. I mars 2019 overtok Datek aksjene, firmaet byttet navn, og i april ble O. Berge informert om ventilen.

Da bestemte de to seg for heller å utvikle en vannstopper med en separat styringsenhet, en tokomponentløsning. Der slutter enigheten.

Partene arbeidet med et nytt vedlegg til rammeavtalen, de gikk over til å forhandle om en ny avtale, og de ble ikke enige om noen av delene. 28. januar 2020 ga O. Berge beskjed om at de ikke ville gå videre med samarbeidet med Datek.

Nesten ferdig

Ifølge Datek var produktet tilnærmet ferdig da O. Berge hevet avtalen, og O. Berge hadde heller ikke anledning til å heve den. Det ville betydd at Datek i praksis hadde arbeidet med å utvikle et produkt for O. Berge, uten noen plikt for O. Berge til å bestille eller betale det.

Det er retten helt enig i. «En rammeavtale innebærer som regel at partene er forpliktet over en viss tid», skriver tingrettsdommer Helen Engebrigtsen i dommen.

Den er uoppsigelig i løpetiden, med mindre partene er enige om å heve den eller den ene parten misligholder den.

At utviklingen gikk fra en enkomponentløsning til en tokomponentløsning, det gjør ikke noen forskjell, ifølge retten. Både Datek og O. Berge fortsatte samarbeidet og forhandlingene, og så lenge de ikke ble enige om noe annet, gjaldt den fremdeles.

Nye eiere

O. Berge får medhold i at de ikke fikk den muligheten de skulle hatt til å godkjenne nye eiere hos samarbeidspartneren sin. At det skulle gjøre at avtalen ikke gjaldt lenger, derimot, det ville vært «i overkant formalistisk», som det heter på juristspråk. O. Berge eies for øvrig av Brødrene Dahl.

Retten mener at O. Berge avsluttet forhandlingene fordi de i stedet inngikk en avtale med Hongkong-baserte SCE Hardware om å selge Aqualarm. Det kunne de gjerne gjøre, men det måtte vært i tillegg til avtalen med Datek – ikke i stedet for den, mener retten.

Aqualarm er så forskjellig fra Dropstop at de ikke kan forveksles, og O. Berge har også solgt «dumme» vannstoppere uten tilhørende app tidligere.

Det var Datek som hadde betalt alle utgiftene for å utvikle Dropstop, og dem skulle smarthusfirmaet tjene inn igjen på å selge vannstopperen gjennom O. Berge.

O. Berge har brutt avtalen uten å ha lov til det og brutt plikten sin til å forhandle lojalt om nye betingelser, slår Oslo tingrett fast.

17 500 vannstoppere i året

I fjor solgte O. Berge cirka 35 000 vannstoppere. Oslo tingrett mener at hvis Dropstop hadde vært solgt som planlagt, ville halvparten av salget vært Dropstop.

Det betyr 87 500 vannstoppere over fem år, med en gjennomsnittlig fortjeneste på 125 kroner per vannstopper for Datek. Dermed må O. Berge ut med 11 millioner kroner i erstatning og 565 000 kroner i saksomkostninger.

O. Berge har en måneds frist til å anke dommen.

Powered by Labrador CMS